Ga naar de hoofdinhoud.

Directeur welzijn is de HR-functie van de toekomst

Functies als Directeur Welzijn, Director of Well-Being, Chief Well-Being Officer en Manager Welzijn zullen snel aan terrein winnen. Deze Directeur Welzijn is verantwoordelijk voor het creëren van een organisatiebrede strategie om alle medewerkers gezond, productief en betrokken te houden.

Welzijn is een van de nieuwe toverwoorden binnen de HR-branche en dat is niet voor niets. Bedrijven wier medewerkers goed in hun vel zitten en gezond, weerbaar en tevreden zijn, zijn nu eenmaal de kurk waar elke succesvolle organisatie op drijft.

Welzijn centraal

Een van de redenen voor de groeiende aandacht voor het welzijn van de workforce, is het groeiende aantal mensen dat door langdurige werkstress in een burnout terechtkomt. Organisaties hebben in het oplossen van dit probleem een belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen en nemen die ook steeds meer.

Corona

Maar ook de recente corona-epidemie heeft de behoefte aan werknemerswelzijn en de focus op vitaliteit binnen organisaties nog verder vergroot. Werkgevers realiseren zich samen met hun medewerkers dat een gezonde leefstijl, waarin voor langdurige stress geen plaats is, cruciaal is om minder kwetsbaar te worden voor het virus.

Uitgebrande medewerkers

Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat uitgebrande medewerkers 2,6 keer meer kans hebben om het bedrijf te verlaten, en dat ze, zelfs wanneer ze blijven, 13% minder vertrouwen hebben in hun eigen prestaties en de helft minder kans hebben om met hun managers te bespreken hoe ze de prestatiedoelen moeten benaderen. Wie dus wil voorkomen dat straks hele afdelingen thuis zitten doordat zij ten prooi zijn gevallen aan COVID-19 dan wel burn-out, investeert dus maar beter in het welzijn van zijn medewerkers.

Directeur welzijn

Aldus zullen functies als Directeur Welzijn, Director of Well-Being, Chief Well-Being Officer en Manager Welzijn snel aan terrein winnen, voorspelt Cognizant Center for the Future of Work in zijn rapport 21 HR Jobs Of The Future. Deze welzijnsdirecteur is verantwoordelijk voor het creëren van een organisatiebrede strategie om alle medewerkers gezond, productief en betrokken te houden, zo voorspellen de auteurs van dit rapport.

Welzijnsstrategie

De welzijnsdirecteur is, kort gezegd, verantwoordelijk voor de mentale, fysieke, emotionele en spirituele gezondheid van alle werknemers. Hij of zij zet zich met een strategie en allerlei programma’s en diensten in voor een werkervaring met meer samenhang, betekenis en geluk.

Open communicatie

Om het welzijn van de werknemers te vergroten, creëert de welzijnsdirecteur een productieve, functionele en positieve werkomgeving voor iedereen, waarin een cultuur heerst van open communicatie. Zeker in werkomgevingen waarin werknemers veel met technologieën werken en de menselijke connectie minder vanzelfsprekend is, is dit een waardevol streven.

Welzijnsprogramma's

De directeur welzijn evalueert de huidige staat van het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn van medewerkers, implementeert vitaliteits- en gezondheidsprogramma’s, entameert diverse programma's voor geestelijk welzijn, organiseert collegiale activiteiten in en buiten de werkomgeving, voorziet hij in specifieke behoeften van werknemers op afstand en maakt werkstress in alle lagen van de organisatie bespreekbaar.

Holistische visie

De directeur welzijn ontwikkelt al deze activiteiten vanuit een holistische visie, waarbij hij het mentale, emotionele, fysieke en spirituele welzijn steeds sterker in de cultuur van de organisatie tracht te verweven.

Welzijnsspecialisten

De welzijnsdirecteur zal voor het uitoefenen van zijn missie moeten samenwerken met specialisten, zoals PMO-aanbieders, fitnessconsulenten, financiële en welzijnscoaches, voedings- en slaapdeskundigen, mindfulness-experts, burnoutcoaches en andere specialisten die kunnen helpen de werknemers tastbare handvatten en hulpmiddelen te geven voor hun individuele behoeften.

Juist nu

Je kunt je voorstellen dat er voor de welzijnsdirecteur ook een belangrijke rol is weggelegd in organisaties waarin massaal wordt thuisgewerkt, al dan niet ingegeven door corona. Een positieve, betrokken, holistische bedrijfscultuur creëren is op afstand haast nóg belangrijker: Hoe voelt iedereen zich? Zijn mensen nog gemotiveerd? En hoe zorg je ervoor dat de extraverten niet de overhand nemen, terwijl anderen naar de achtergrond verdwijnen?

Welzijn op afstand

De spontane ontmoetingen die een kantoor met zich meebrengt zijn voor het welzijn van werknemers immers van niet te onderschatten waarde. Ze zorgen voor creativiteit en motivatie, maar ook voor een gevoel van betrokkenheid en ‘purpose’. De kantoorhumor, even met elkaar praten bij de koffieautomaat of een potje tafelvoetbal. Dat is online toch lastiger te evenaren." Een uitgelezen kans voor de welzijnsdirecteur om dit gat op te vullen.

Doorpraten over de Directeur Welzijn?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?