Ga naar de hoofdinhoud.

Leefstijlactivisten van het eerste uur

Iedereen heeft recht op goede gezondheid

Ideologie ontmoet Economie

Smart Health is het digitale leefstijlplatform, ontwikkeld door medici en bedrijfskundigen dat mensen in control brengt over hun eigen gezondheid en bedrijven direct 20% reductie op het ziekteverzuimcijfer oplevert. De tech tool ontstond toen twee overtuigingen elkaar kruisten. Suzanne van Pelt, ‘verbinder pur sang’ met liefde voor tech ontdekte de inspirerende inzichten van wetenschapper Leonard Hofstra. En zij voelden al snel: 1 + 1 is meer dan 3. Ze plaveiden samen het pad van Smart Health.

Wij zijn leefstijlactivisten van het eerste uur, met bedrijfskundige inborst. We geloven dat goede gezondheid een recht is voor iedereen. Maar ook dat kansen van organisaties maximaal benut worden door energieke mensen. Iets met een mes en aan twee kanten snijden. Onderzoek wijst simpelweg uit: vitalere mensen zijn blijer en daarmee effectiever. 

Mensen empoweren

Meten is weten en kennis is kracht. Onze gemeenschappelijke drive is mensen zelfregie te geven. Iedereen, ongeacht opleiding of waar je vandaan komt, verdient de meest optimale kennis over eigen gezondheid. Wij beloven dat we met de beste tech mensen empoweren. Iedereen wordt slimme baas over eigen leefstijl, verkleint zijn kans op ziekte en vergroot zijn energielevels. Leefstijlinterventie biedt ook organisaties en de maatschappij de grootste winst. 

Studies wijzen namelijk uit dat 90% van hart- en vaatziekten leefstijlgerelateerd zijn. Met preventieve zorg heb je dus enorme invloed op de gezondheidsrisico’s. Met een zorgstelsel onder druk maakt de overheid veel budget vrij voor preventie in het Nationaal Zorgakkoord.

Suzanne van Pelt

Chief Executive Officer en co-founder

Suzanne van Pelt

Chief Executive Officer en co-founder

Gezondheid en innovatie lopen als een slagader door het leven van Suzanne van Pelt. Ze leerde van het leven dat je er alles uit moet halen, bij voor- en tegenspoed. Als leefstijlactivist en ondernemer met liefde voor tech zet ze graag innovatieve verbeterconcepten neer. Dat bewees ze al als twintiger in managementfuncties en als projectdirecteur van het eerste Health Valley Event en de Van der Valk Vitaal Locaties en Hotels met Zorg.

Sociale impact maken, is wat haar drijft. Als verbinder pur sang orkestreert ze daarbij de meest inspirerende en sterkste professionals. Met Smart Health en haar innovatieve technologie wil Suzanne zelfregie op leefstijlverbetering voor iedereen bereikbaar maken.

“Een vitaal leven is voor iedereen mogelijk, zolang je maar focust op wat je kúnt, niet op wat je ontbeert”

Mail Suzanne
LinkedIn
Media aanvragen

Leonard Hofstra

Chief Scientific and Medical Officer en co-founder

Leonard Hofstra

Chief Scientific and Medical Officer en co-founder

Prof. dr. Leonard Hofstra is wetenschapper, cardioloog en onderzoeker. Maar naast zijn titels en functies als managing cardioloog van Cardiologie Centra Nederland en bijzonder hoogleraar 'Risk Profiling in Heart Disease' is hij vooral een man met missie. Toen onderzoek uitwees dat 90% van hart- en vaatziekten leefstijlgerelateerd is, begon hij een kruistocht van onderzoeken en activaties op gebied van preventieve voorlichting en interventie.   

Leonard publiceerde in The Lancet en Nature Medicine. Hij ontwikkelde het SLIM programma om via gezonde leefstijl af te vallen en Het Heart Attack Prevention Programme for You (HAPPY). Als co-founder en medisch technisch adviseur van Smart Health, garandeert hij de wetenschappelijk robuuste status van het platform.

“An ounce of prevention is worth a pound of cure ”

Mail Leonard
LinkedIn
Media aanvragen

Smart

Met name het slimme gebruik van data is de kracht van Smart Health. Meten is weten, kennis is kracht. De slimme meet module brengt snel actuele leefstijlscores en mogelijke risico’s per persoon in kaart. Feitelijk, wetenschappelijk onderbouwd en altijd medisch gevalideerd. 

Die gegevens worden direct in het systeem gematcht met 500.000 vergelijkbare patronen in de database. Zo ontstaat altijd minimaal een 96% nauwkeurige score. Per persoon, per bedrijf, stad of land. Slim, snel en schaalbaar.

Persoonlijk voor iedereen

Het platform biedt ieder individu een persoonlijk plan op maat. Bovendien geven Health Partners en modules uit het platform daadwerkelijk tools in handen om zelf aan de slag te gaan. Het systeem prikkelt medewerkers met persoonlijke doelen en ‘quick wins’ die energie geven.

Empowering

Het is niet zo vanzelfsprekend dat mensen weten hoe hun gezondheid ervoor staat. En zelfs al hebben ze een beetje inzicht, dan is de stap naar verbetering vaak een grote. Smart Health gelooft in gelijke kennis en gelijke kansen om zelf keuzes te kunnen maken. En sterkt hierin de mens. 

Met inzicht in de eigen situatie en de handvatten om zelf de regie te nemen, stijgt het zelfvertrouwen al. Iemand komt stevig in de driver seat te zitten om zelf de daden bij de data te voegen. Power to the people. En dus aan de hele organisatie. 

Aanstekelijk energiek

Inzicht over jezelf met een flinke dosis slagkracht geeft mensen, werkvloeren en gemeenschappen de prikkels om bijna aanstekelijk samen mee aan de slag te gaan. Zien is geloven. Of je het nu realisme noemt of juist positief leefstijlactivisme: iedereen wordt enthousiast bij het zien van mensen die zélf hun eigen waarden in acties gaan vertalen. 

We zien ook dat die positieve mindset structureel werkt. Steeds verder op weg naar een betere leefstijl voor ieder mens. En opgeteld een stijgende Gezondheidsindex van een hele organisatie. 

Klaar om ook het verschil te maken?

Meet the team

Bekijk de team pagina

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?