Ga naar de hoofdinhoud.

De gezonde stad 
van de toekomst

Iedereen gelijke toegang tot een gezonde leefstijl

Kennis, inzicht en advies

Iedereen kan zijn of haar vitaliteit en gezondheid verbeteren, ongeacht opleiding, achtergrond, inkomen of taalvaardigheid. Toch blijkt een gezonde leefstijl niet voor iedereen even makkelijk bereikbaar. Vooral in steden leven steeds meer mensen ongezond. Met als gevolg oplopende maatschappelijke kosten en een onhoudbare druk op de gezondheidszorg. Smart Health Cities biedt inzicht in persoonlijke leefstijl, geeft gezondheidsadvies op maat en maakt kennis toegankelijk voor iedere inwoner.

Praktische leefstijltool

Bij Smart Health zien we de gemeente als de sleutel tot het bereikbaar maken van een gezonde leefstijl. Met onze praktische leefstijltool bieden gemeenten hun inwoners gelijke kansen om gezond te worden en te blijven. Een wetenschappelijk gevalideerde gezondheidstest en Smart Health-scans geven deelnemers inzicht in hun persoonlijke situatie. Slimme algoritmes tonen op basis daarvan een overzicht van lokale gezondheidspartners. De anonieme data maken de gezondheid van de stad realtime inzichtelijk voor gemeenten. 

Onze garanties

20 %

reductie van het ziekteverzuimcijfer

30 %

daling van de stressscore

28 %

daling van het hartrisico

30 %

toename van het werkgeluk

70 %

engagement van werknemers

TOEGANKELIJK

Gezondheidskloof dichten

Een gezonde leefstijl blijkt moeilijker bereikbaar voor mensen met een taalachterstand of lage sociaaleconomische status. In veel steden is toegang tot kennis, inzicht en advies namelijk ongelijk verdeeld. Dit vergroot het risico op chronische ziekten en een lagere levenskwaliteit, en verlaagt de economische status van de stad. Het Smart Health-platform is daarom in meerdere talen op B1-niveau beschikbaar en voorzien van een voorleesfunctie. Zo helpt Smart Health de gezondheidskloof te dichten.

Blended care

Smart Health biedt ook offline ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van vitaliteitsgroepen onder begeleiding van buurtcoaches. En een persoonlijk online overzicht van gezondheidspartners in de buurt, zoals diëtisten, leefstijlcoaches, sportscholen en -verenigingen. De combinatie van online en offline zorg, ook wel blended care, levert aantoonbare gezondheidswinst op. Met deze preventieve aanpak verlaagt het Smart Health-platform blijvend de druk op de gezondheidszorg.

IMPLEMENTATIE

Gereduceerd tarief voor gemeenten

Digitalisering is essentieel om de zorg te ontlasten. Dat zei Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het Mobile Healthcare congres 2022. Hij bepleit een versnelde implementatie van effectieve zorginnovaties, zoals die van Smart Health. Daarom stellen we onze tool speciaal voor gemeenten beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Zo willen we iedere inwoner gratis toegang bieden tot het platform, en een gezonde leefstijl écht voor iedereen bereikbaar maken.

Samenwerking in consortia

We willen zoveel mogelijk inwoners van zoveel mogelijk verschillende steden en wijken laten profiteren van Smart Health. Daarom werken we samen in projecten en consortia. Met onder meer Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, wmo radar en de gemeente Rotterdam bemachtigden we de ZorgTech-voucher van InnovationQuarter. Hiermee maakten we het platform toegankelijker voor moeilijk bereikbare doelgroepen in de stad, zoals anderstaligen.

INZICHT

Inzicht per stadsdeel

Smart Health geeft individuele deelnemers inzicht in hun leefstijl en voorziet gemeenten van waardevolle kennis over de gezondheid per stad of wijk. De metingen blijven volledig anoniem, en maken het effect van de tool direct inzichtelijk. Dit biedt gemeenten handvatten voor vervolgoplossingen en aandachtspunten per wijk of stadsdeel. Daarmee helpt Smart Health niet alleen inwoners gezonder te leven en goed te blijven meedoen aan de samenleving, maar ook de gemeente bij het vormgeven van de gezonde stad van de toekomst.

100% medisch gevalideerde technologie

De technologie is ontwikkeld door wetenschappers op basis van medisch gevalideerde data. Smart Health werkt met feiten, normen en onder meer door de gezondheidsraad goedgekeurde internationale richtlijnen. En continu worden nieuwe resultaten toegevoegd. Zo gaat geen onderbouwing verloren, ontstaat altijd het meest accurate beeld en de meest passende leefstijloplossing. Een 100% wetenschappelijk systeem, waar je elk moment op kunt vertrouwen.

Schaalbaar op maat: van persoon tot stad

Smart Health is een lenig platform dat op maat toepasbaar is. Individueel  krijg je zeer persoonlijke uitkomsten en adviezen. En de schaalbaarheid van de technologie maakt het system toepasbaar op groepen. Van bedrijf tot onderzoeksgroep, van wijk tot stad. Smart Health wil op elk maatschappelijk niveau medische kennis democratiseren met als doel: optimale gezondheid en welzijn van mensen, organisaties en hele gemeenschappen.

Waterdichte bescherming van privacy gegevens

Voor goed persoonlijk advies vragen we veel data van de persoon, met wie we een individuele overeenkomst aangaan. De medewerkersdata worden nooit gedeeld met de opdrachtgever en altijd beschermd met de nieuwste maatregelen. De beveiliging monitoren wij voortdurend langs de ISO 27001-richtlijn. Smart Health heeft een Functionaris Gegevensbescherming die er continu op toeziet dat we aan de AVG en onze eigen kwaliteitseisen voldoen.

Een gerust gevoel: alles Arbo proof geregeld

Iedere bestuurder wil dat zijn of haar mensen veilig en gezond werken. En ook wettelijk is dit uitgangspunt goed geborgd in Nederland. Organisaties moeten Arbo-technisch voldoen aan standaarden. Zo is ook goed preventiebeleid wettelijk verplicht. Sterk dus, dat het preventief medisch onderzoek van Smart Health in lijn is met Arbowet artikel 18. Smart Health is dúbbel HR: kwaliteit in Human Resource en Hoger Rendement.

Partners en netwerk

Aanbieder en ontwikkelaar van software waarmee bedrijfsprocessen beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden en strategisch partner van Smart Health.

Adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen en strategisch partner van Smart Health.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Het zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland dat zich richt op de gezondheid en de zorg van morgen.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpt veelbelovende tech-oplossingen voor de gezondheids-zorg, waaronder VITR (Smart Heath Cities)

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert innovatief en internationaal ondernemen. Smart Health nam deel aan de LSH missie naar California (2022).

Verzorgt de bloedvoorziening in Nederland. Wetenschappelijk partner van Smart Health in research naar biomarkers en RBC kwaliteit.

Platform voor de Nederlandse LSH sector dat zich inzet om de internationale gezondheidszorg te verbeteren door de juiste partijen te verbinden.

Community voor innovaties in zorg en welzijn en onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Werk maken van een gezonde stad? Maak een afspraak met Job.