Ga naar de hoofdinhoud.

Privacy policy en disclaimer

In deze privacy policy leggen we uit welke gegevens we verzamelen van websitebezoekers, nieuwsbriefontvangers en bedrijven en gemeenten die afspraken maken met Smart Health om het Vitaliteitsconcept te gebruiken. 

Wie zijn wij?

Smart Health is het unieke online gezondheidsplatform van Smart Vitaal B.V.; de uitvinder van de Vitaalscan en het e-PMO en drijvende kracht van Smart Health Cities concepten zoals VITR. Afhankelijk van welke dienst je levert of afneemt doe je zaken met Smart Health Life B.V., Smart Vitaal B.V. of een bij Smart Health aangesloten consortium. Met al je vragen kun je altijd terecht bij Smart Vitaal B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69944652. Je vindt onze contactgegevens op de contactpagina.

Wat doen wij en wat doe jij met Smart Health?

Smart Health wordt ingezet namens werkgevers en gemeenten om via een vitale coalitie bij te dragen aan de gezondheid van medewerkers en burgers. De basis van Smart Health is de medisch wetenschappelijke vragenlijst die we het e-PMO noemen. PMO staat voor preventief medisch onderzoek en Smart Health biedt dit geheel online aan. Bij Smart Health geven we mensen inzicht in hun persoonlijke gezondheid. Hiervoor verzamelen we veel medische informatie van personen op het eigen Smart Health account. In de privacyverklaring van het platform leggen we uit hoe het account werkt en wat we doen met persoonlijke informatie van onze gebruikers. Wil je de uitgebreide privacyverklaring lezen, klik dan hier.

Opdrachtgevers

Als opdrachtgever stel je Smart Health beschikbaar aan jouw medewerkers via het Smart Health platform of ben je als gemeente of consortium opdrachtgever voor een van onze Smart Health Cities projecten. Van onze opdrachtgevers verzamelen wij bedrijfsgegevens en contactgegevens van de bij de opdrachtverlening betrokken medewerkers. We noemen onze opdrachtgevers ook wel de Faciliterende Instantie.

Health Partners

Als Health Partner stel jij jouw producten en diensten beschikbaar aan onze gebruikers via het Smart Health platform of een van onze Smart Health Cities projecten. Van onze Health Partners verzamelen we bedrijfsgegevens om te kunnen bemiddelen tussen platformgebruikers en jou als Health Partner. Smart Health heeft het doel om ervoor te zorgen dat alle huidige en toekomstige Opdrachtgevers, Health Partners en websitegebruikers op de best mogelijke manier worden geholpen. We gebruiken de gegevens van opdrachtgevers en Health Partners en websitebezoekers o.a. voor:

  • Het verbeteren van deze website en het uitbreiden met functionaliteiten, 

  • Marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, pushberichten en promoties, 

  • De evaluatie van Health Partners, 

  • Het controleren van de beveiligingsmaatregelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Health verwerkt bedrijfsgegevens van Opdrachtgevers en Health Partners. Omdat in alle bedrijven mensen werken, verwerken wij naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres en (zakelijk) bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die door een partij actief aan Smart Health worden verstrekt.

Gegevens van websitebezoekers

Door het invullen van het contactformulier, de chatbot, het inwinnen van telefonische informatie of een e-mailverzoek kies je er zelf voor om je naam, telefoonnummer en e-mailadres kenbaar te maken aan Smart Health. Dit gebruiken we om contact met je op te nemen voor het beantwoorden van je vraag. Van websitebezoekers verzamelen wij ook cookies, zoals in de cookieverklaring wordt toegelicht.

Via de publieke website en contactkanalen verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens. Ook heeft Smart Health niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Waarom mogen we deze gegevens verwerken (wettelijke grondslag)?

Smart Health verwerkt persoonsgegevens onder de wettelijke grondslagen van overeenkomst (volgens de Algemene verordening gegevensbescherming ofwel AVG). Dit geldt voor de uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever of Health Partner als we een contract aangaan, of omdat je een offerte opvraagt bij Smart Health als voorloper van een overeenkomst. 

Inschrijving nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven aan onze opdrachtgevers, Health Partners en geïnteresseerden onder de wettelijke grondslag van toestemming. Ben je nog geen opdrachtgever of Health Partner en wil je wel graag onze nieuwsbrief ontvangen met informatie over onze producten, nieuws, acties en onderzoeken, dan geef je jouw toestemming via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding worden jouw gegevens direct opgenomen in onze mailmanagerdatabase en ontvang je voortaan de nieuwsbrieven van Smart Health.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven van Smart Health. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor verdere nieuwsbrieven. Na afmelding verwijderen wij het e-mailadres uit de maillijst van de nieuwsbrieven waarvoor je was aangemeld. Wel bewaren we e-mailadressen van opdrachtgevers en Health Partners ook na afmelding voor de nieuwsbrief voor het versturen van noodzakelijke berichten, met betrekking tot de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming, bijzondere persoonsgegevens en jonge bezoekers

Deze website maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Via de publieke website en contactkanalen verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens. Hoe we omgaan met bijzondere persoonsgegevens van gebruikers lees je in de uitgebreide privacyverklaring voor gebruikers. Ook heeft Smart Health niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Smart Health bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor die gegevens worden verwerkt. Daarbij hanteert Smart Health de volgende bewaartermijnen:

Gegevens van opdrachtgevers in het opdrachtdossier worden bewaard zo lang de overeenkomst niet geëindigd is. Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren we gegevens van (voormalig) opdrachtgevers voor minimaal 7 jaar na uitvoering van de overeenkomst. 

Gegevens van Health Partners bewaren wij gedurende de contractperiode tussen Smart Health en Health Partner en na afloop van de overeenkomst voor een periode van minimaal 7 jaar voor de uitvoering van de (fiscale) administratieplicht van Smart Health.

Gegevens van nieuwsbriefontvangers bewaren we zolang de toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven niet wordt ingetrokken.

Gegevens die we met derden delen

Smart Health verkoopt je gegevens niet aan derden. Wel gebruiken we software van derden, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven, facturen e.d. Daarvoor worden zo beperkt mogelijk je gegevens aan derden verstrekt. 

Smart Health kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de mailmanagersoftware en onze accountant, sluiten wij een overeenkomst en maken we afspraken over de beveiliging van jouw gegevens. We verwerken jouw gegevens niet buiten de EU.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Smart Health neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, die we periodiek controleren en bijstellen. De IT-ers verbonden aan Smart Health monitoren voortdurend of de stand van de techniek een betere beveiliging kan waarborgen. We streven ernaar de best passende technische beveiliging te realiseren.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een strikte scheiding van onze systemen en databases, we pseudonimiseren de persoonsgegevens waar dat kan en we hanteren encryptiemethoden en beveiligde verbindingen. Binnen onze bedrijfsprocessen bestaat een rolverdeling. We hebben afspraken gemaakt wanneer en onder welke voorwaarden toegang tot een database mogelijk is. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien, uitgebreid en aangepast. Dit leggen we vast in het interne Smart Health securitybeleid.

Wat kun jij doen om bij te dragen aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Als jij het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan direct via het contactformulier.Jouw eigen gedrag kan misbruik voorkomen. Stuur e-mails die je van ons ontvangt niet door, deze kunnen persoonlijke data van jou als ontvanger bevatten.

Wat zijn jouw rechten voor inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen van gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart Health. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je geen nieuwsbrieven en updates meer wilt ontvangen van Smart Health, dan kun je jezelf hiervoor afmelden via de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief is opgenomen. Door het afmelden worden je gegevens automatisch uit onze systemen gehaald.

Wil je op andere wijze gebruik maken van je rechten, dan kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging insturen via het contactformulier op onze website. Bij een verzoek per e-mail stellen wij controlevragen om je identiteit te verifiëren. Mochten wij ook na deze controlevragen nog twijfelen aan de echtheid van het verzoek, dan kunnen we je vragen om ons een kopie van jouw identiteitsbewijs te tonen, bijvoorbeeld tijdens een online meeting. Dit alles ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op je verzoek tot inzage.

Functionaris gegevensbescherming

Smart Health heeft een functionaris gegevensbescherming die je kunt bereiken via het FG e-mailadres.

Toezicht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Smart Health met je persoonsgegevens omgaat, horen wij dit graag direct van je. Je hebt het recht om klachten over onze omgang met jouw privacygevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Proclaimer

Op deze website vind je informatie over de unieke vitaliteitsconcepten van Smart Health, de ontwikkelingen en de producten van Smart Health en onze Health Partners. We voorzien je van blogposts, filmpjes en succesverhalen van onze opdrachtgevers. Het kan zijn dat je hierdoor zelf ook heel graag met Smart Health wilt gaan werken. Neem in dat geval contact op via de hierboven genoemde contactkanalen. De informatie op de website van Smart Health is algemeen van aard en niet bedoeld als persoonlijk advies. Je kunt Smart Health niet aansprakelijk houden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Voor het enthousiasme binnen teams die al met Smart Health werken nemen wij uiteraard wel graag de credits.

Auteursrecht

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Smart Health. Als je informatie over Smart Health of een van onze Smart Health Cities concepten wilt publiceren, zijn we je daar graag bij van dienst. Neem voorafgaand aan publicatie contact op om hiervoor toestemming te vragen aan Smart Health. Bij elke publicatie verwachten wij minimaal een verwijzing naar smarthealth.works. Smart Health mag weigeren om toestemming te geven voor een publicatie. Smart Health kan je ook helpen met extra materiaal of wetenschappelijke onderbouwing om je publicatie te perfectioneren.

Versie 1.1 privacy policy

Van tijd tot tijd wordt de privacy policy van Smart Health herzien, onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om je goed te blijven infomeren over de werkwijze van Smart Health, die aan verandering onderhevig is. Wijzigingen in de privacy policy worden altijd op de website van smarthealth.works gepubliceerd.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?