Ga naar de hoofdinhoud.

Verlaag verzuim met dé tech tool voor hr en arbo-professionals

Inzetten op preventie

Verzuim effectief verlagen

Als specialist in verzekeringen, hr, payrolling, uitzendwerk, arbobeleid of medicatie werkt u dagelijks aan dezelfde missie als Smart Health. We willen uitval door ziekte, stress of een ongezonde leefstijl voorkomen. En daarmee het verzuimpercentage, de uitkeringskosten en de druk op de gezondheidszorg verlagen. Met ons e-healthplatform heeft u een unieke preventietool die uw diensten verrijkt én uw werkprocessen slimmer inricht. Zo versterken we samen onze preventieve aanpak.

Werk slimmer inrichten

Het Smart Health-platform geeft u en uw klanten toegang tot de digitale variant van het verplicht aan te bieden Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dit e-PMO is snel, wetenschappelijk gevalideerd en voldoet aan alle wettelijke eisen. En doordat het platform anonieme data over leefstijl en gezondheid verzamelt, werken partners van Smart Health efficiënter en datagedreven. U verwerft unieke en relevante kennis, biedt een completer aanbod en geeft datagedreven advies.

Onze garanties

20 %

reductie van het ziekteverzuimcijfer

30 %

daling van de stressscore

28 %

daling van het hartrisico

30 %

toename van het werkgeluk

70 %

engagement van werknemers

Datagedreven

Direct zicht op effect

Als partner van Smart Health biedt u uw zakelijke klanten en partners een rijker palet aan diensten en adviezen, door middel van datagedreven consulten. Werknemers of cliënten van uw klanten vullen onze digitale gezondheidstest in en ontvangen op basis daarvan persoonlijk gezondheidsadvies. Korte Smart Health-scans meten het effect van de interventie, wat dynamische data oplevert van verschillende momentopnames. Tegelijkertijd vormt het platform een handige tool om het effect van preventie te rapporteren.

Zelfregie als businessmodel

Het Smart Health-platform laat arbodiensten eenvoudig opschalen en helpt tegelijkertijd het personeelstekort op te lossen dankzij automatisch en persoonlijk advies. In de database filtert u eenvoudig op deelnemers die direct zorg nodig hebben en op medewerkers die zelfstandig verder kunnen met de aangeboden interventies. Daarmee heeft u altijd snel en actueel inzicht in risicofactoren, zoals stress of depressie. Zo besteedt u uw tijd efficiënter en maakt u van zelfregie een slim businessmodel.

inzicht

Schaalbaar

Als specialist in hr, payrolling of uitzendwerk maakt u het PMO schaalbaar door de inzet van ons e-healthplatform. Na een zeer eenvoudige implementatie is de tool beschikbaar voor een oneindig aantal medewerkers van uw opdrachtgevers. Zij loggen gemakkelijk in via single sign-on (SSO) en verkrijgen snel inzicht in hun gezondheid. Het platform werkt in combinatie met alle gangbare hr-systemen en -portals en is via een user-API te koppelen aan het intranet of een eigen digitale omgeving.

Vitaliteitsstrategie

Door de inzet van het e-healthplatform van Smart Health geeft u uw opdrachtgevers actueel inzicht in de gezondheid van hun medewerkers. Hierdoor werkt u niet alleen preventiegericht, maar ook datagedreven. U handelt volledig op basis van feiten en helpt uw opdrachtgevers het werkgeluk en de inzetbaarheid van hun werknemers te verhogen, zonder dat zij daar zelf veel voor hoeven te doen. Zo maakt u van de Arbowet een effectieve vitaliteitsstrategie voor uzelf en voor uw klanten.

Inzetbaarheid

Tool voor upselling

Met Smart Health hebben verzuimverzekeraars een unieke tool in handen voor upselling. Dankzij het geïntegreerde e-PMO biedt u de volledige keten aan: werkgevers hoeven hiervoor geen dure arbodienst meer in te schakelen. En door gepersonaliseerde en automatisch gegenereerde leefstijladviezen verlaagt Smart Health het verzuim in de organisatie effectief. Deze preventieve aanpak geeft uw klanten grip op de inzetbaarheid van hun medewerkers, en daarmee op ziektekosten en werkgeluk.

Grip op inzetbaarheid

Naast het e-PMO als nulmeting meet het platform de ontwikkeling van leefstijl- en gezondheidsfactoren in korte Smart Health-scans. Dit levert een grote hoeveelheid anonieme en dynamische data op over het effect van leefstijlverandering. Daarmee geeft u datagedreven adviezen, biedt u gerichte verzekeringsproducten en maakt u uw klanten aantrekkelijker als werkgever. Zo verrijkt u met Smart Health uw services en werken we samen aan een gezonder en gelukkiger werkend Nederland.

Partners en netwerk

Aanbieder en ontwikkelaar van software waarmee bedrijfsprocessen beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden en strategisch partner van Smart Health.

Adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen en strategisch partner van Smart Health.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Het zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland dat zich richt op de gezondheid en de zorg van morgen.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpt veelbelovende tech-oplossingen voor de gezondheids-zorg, waaronder VITR (Smart Heath Cities)

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert innovatief en internationaal ondernemen. Smart Health nam deel aan de LSH missie naar California (2022).

Verzorgt de bloedvoorziening in Nederland. Wetenschappelijk partner van Smart Health in research naar biomarkers en RBC kwaliteit.

Platform voor de Nederlandse LSH sector dat zich inzet om de internationale gezondheidszorg te verbeteren door de juiste partijen te verbinden.

Community voor innovaties in zorg en welzijn en onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Een completer aanbod en datagedreven advies kunnen bieden? Maak een afspraak met Suzanne.