Ga naar de hoofdinhoud.

Waarom het PMO van Smart Health wél werkt

Vitale werknemers zijn essentieel voor een gezonde en succesvolle organisatie. Het digitale Preventief Medisch Onderzoek (e-PMO) van Smart Health biedt een uitstekend startpunt om de gezondheid en veerkracht van uw organisatie te versterken. In dit artikel leest u over de voordelen van het e-PMO en hoe u het kunt inzetten voor het welzijn van uw medewerkers.

Wat is een PMO en waarom is het belangrijk?

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) is een wettelijk verplicht onderzoek om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te waarborgen en verbeteren. Dit onderzoek identificeert niet alleen gezondheidsrisico's gerelateerd aan het werk, maar ook risico's die voortkomen uit de levensstijl of persoonlijke situatie van de medewerker.

Een PMO biedt werknemers inzicht in hun gezondheidssituatie en helpt hen met tips en adviezen om hun gezondheid te verbeteren, zoals het aanpassen van hun levensstijl. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, productiever en hebben een hogere mate van welzijn. Dit komt zowel werkgevers als werknemers ten goede.

Hoe vaak moet een PMO worden aangeboden?

Hoewel de Arbowet werkgevers verplicht een PMO aan te bieden, staat er geen specifieke frequentie vermeld. ArboNed adviseert werkgevers om hun medewerkers eens in de drie jaar een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Maar vaker is natuurlijk nog beter. Het e-PMO van Smart Health kan op elk gewenst moment worden aangeboden, waardoor u waardevolle inzichten krijgt over de gezondheidsontwikkelingen binnen uw organisatie.

Het e-PMO van Smart Health is onderdeel van een uitgebreide strategie om het welzijn binnen organisaties te vergroten.

De voordelen van het e-PMO van Smart Health

Het e-PMO van Smart Health is meer dan alleen een preventief medisch onderzoek. Het is onderdeel van een uitgebreide strategie om het welzijn binnen organisaties te vergroten. Het e-PMO wordt digitaal uitgevoerd en vindt volledig online plaats, waardoor het sneller en accurater is dan traditionele PMO's. Het voldoet aan de wettelijke PMO-eisen en brengt nauwkeurig de gezondheidsrisico's van medewerkers in kaart.

PMO met inzicht

De resultaten van het e-PMO worden gepresenteerd op een handig dashboard op het Smart Health-platform. Hier vinden medewerkers alle informatie over hun prestaties, de ideale scores en de relatie met andere leefstijlfactoren. Aan de hand van deze resultaten krijgen medewerkers een persoonlijk plan van aanpak met medisch gevalideerde adviezen.

Positieve verandering stimuleren

Smart Health maakt gebruik van beproefde gedragswetenschapstechnieken, zoals smart nudging, om de deelnemers positief te beïnvloeden met haalbare doelen en snelle overwinningen. Hierdoor wordt de hele organisatie gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezondheid.

Toegang tot bronnen voor verbetering

Smart Health biedt toegang tot diverse gezondheidspartners en modules die aansluiten op de persoonlijke scores van medewerkers. Deze tools, zoals fysiotherapeuten, online cursussen, sportscholen en mentale coaches, stellen medewerkers in staat om zelf aan hun gezondheid te werken. Organisaties kunnen eenvoudig hun bestaande partners toevoegen aan het systeem, waardoor Smart Health optimaal gebruikmaakt van de al beschikbare oplossingen.

De hele organisatie wordt gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezondheid.

Grip op gezondheid

Op basis van de verzamelde gegevens uit het e-PMO krijgt de werkgever waardevolle inzichten via de gezondheidsindex op het werkgeversdashboard. Deze index is een overzichtelijk leefstijlcijfer dat is samengesteld uit twaalf verschillende leefstijlfactoren van uw medewerkers. Voor een gedetailleerder beeld kan worden ingezoomd op specifieke leefstijlthema's of afdelingen met minimaal vijftig deelnemers. Dit stelt werkgevers in staat om de inzetbaarheid en het werkgeluk van hun medewerkers te beheren en kansen voor verbetering binnen de organisatie te identificeren.

Smart Health e-PMO: startpunt voor een gezondere organisatie

Door de combinatie van meting, empowerment, schaalbaarheid en inzicht is het e-PMO van Smart Health het ideale vertrekpunt voor het bevorderen van een gezondere organisatie.

Door proactief te investeren in het welzijn van uw medewerkers, plukt u de vruchten van een gezonder, productiever en tevredener personeelsbestand.

Wilt u het e-PMO inzetten voor het welzijn van uw medewerkers?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?