Ga naar de hoofdinhoud.

9 slimme manieren om ziekteverzuim terug te dringen

Ziekteverzuim terugdringen, hoe pak je dat aan? Is het verzuim in jouw organisatie aan de hoge kant? Heb je behoefte aan tips hoe je het ziekteverzuim kunt terugdringen en voorkomen? Dan is het verstandig om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma. Want vitale medewerkers zitten beter in hun vel, presteren beter op het werk, zijn fijnere collega’s én zijn minder vaak ziek. 

Maar natuurlijk zijn er ook tal van kantoor-tuin-en-pantry tips die je kunnen helpen het verzuim binnen jouw organisatie terug te dringen. Een beetje tender love and care, zogezegd, omdat aandacht nu eenmaal alles beter maakt. Negen slimme manieren om in jouw organisatie het ziekteverzuim terug te dringen. 

1. Ziekteverzuim terugdringen door duidelijkheid over procedures

Zorg ervoor dat het ziektebeleid en de daarmee verband houdende procedures voor iedereen duidelijk zijn. Met wie moeten werknemers contact opnemen wanneer ze ziek zijn en op welke manier moeten zij dat doen? Er moet ook duidelijkheid zijn over de manier waarop met verzuim wordt omgegaan. Eerlijkheid en consistentie zijn belangrijk. Als je wilt dat mensen het systeem respecteren, moet het systeem dat respect ook waard zijn.

2. Ziekteverzuim terugdringen door betrokkenheid te tonen

Bied tastbare steun aan mensen die door ziekte of verwonding meer dan twee dagen verlof nodig hebben. Stuur een kaartje namens het hele team en informeer of er iets is dat de organisatie kan doen om te helpen. Laat weten dat iemand wordt gemist en gewaardeerd. De meeste mensen voelen zich kwetsbaar als ze ziek zijn. Een betrokken werkgever kan veel goeds doen en helpt hen waarschijnlijk ook weer sneller op de been. Maar sla er niet in door. Ga de zieke dus niet elke dag opbellen en berichten sturen, want dat kan juist weer als druk worden ervaren en averechts werken.

3. Ziekteverzuim terugdringen door andere verlofmogelijkheden te bieden

Bied de mogelijkheid van het opnemen van niet medisch-verlof en flexibele werktijdregelingen, zodat mensen hun privéleven en werk in balans kunnen houden zonder hun toevlucht te moeten nemen in ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim tijdens de schoolvakanties toeneemt, wanneer ouderlijke verantwoordelijkheden concurreren met werkverantwoordelijkheden. Door als werkgever de mogelijkheid te bieden om thuis te werken, voorkom je dat werknemers zich genoodzaakt zien zich ziek te melden.

4. Minder verzuim door een positieve werkomgeving

Zorg voor een positieve werkomgeving, waarin medewerkers zich gehoord en betrokken voelen. Als werknemers het verschrikkelijk vinden om naar kantoor te gaan, is de kans groter dat zij zich vaker ziekmelden. Een positieve werkomgeving is een werkplek waar naar werknemers wordt geluisterd, de werklast haalbaar en eerlijk is en sociale steun wordt aangemoedigd. Als de werkplek een positieve werkplek is, zullen werknemers er graag willen zijn. 

5. Verzuim terugdringen door duidelijkheid over baanbehoud

Pak eventuele zorgen over het behoud van de baan aan. Werknemers die het gevoel hebben dat hun baan niet zeker is, hebben de neiging meer ziektedagen op te nemen dan degenen die weten dat ze een stabiele baan hebben. Laat werknemers weten waar ze aan toe zijn, ook als het negatief nieuws is. Zekerheid bieden betekent: ziekteverzuim terugdringen. 

6. Verzuimpreventie door conflictmanagement

Laat conflicten op de werkvloer niet dooretteren. Conflicten tussen werknemers onderling en tussen leidinggevenden en ondergeschikten kunnen schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Het is zaak ze als ze snel en effectief op te lossen, anders leiden ze geheid tot meer ziekteverzuim. Niet alleen omdat mensen niet meer met elkaar in een ruimte willen werken, maar ook omdat het leidt tot meer stress en mogelijk zelfs tot burn-outs. Ga dus actief om met conflicten en bied zo nodig bemiddeling aan.

7. Ziekteverzuim terugdringen door het uiten van waardering

Uit waardering voor goed werk. Beloon medewerkers met complimenten en/of een financiële bonus. Waardering krijgen voor het werk dat je doet, is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk. Bovendien zal een werknemer die zich gewaardeerd voelt om het werk dat hij verricht, zich minder snel ziekmelden. 

8. Verzuimpreventie door empathisch leiderschap

Wees empathisch. Ga niet moeilijk doen als iemand een keer wat eerder van kantoor weg moet omdat hij naar de fysiotherapeut moet. Als je bij dit soort zaken heel principieel de prikklok erbij haalt, zal diegene zich misschien een volgende keer ziekmelden. Het is geven en nemen. Als je als werkgever oog hebt voor de (privé)omstandigheden van werknemers, zorg je ervoor dat er minder vaak naar ziekmelding hoeft te worden uitgeweken. 

9. Ziekteverzuim terugdringen door investeren in gezonde werknemers

Investeer structureel in manieren om ziekteverzuim terug te dringen of laag te houden. Verzuimpreventie krijgt vaak vleugels wanneer er binnen de organisatie wordt geïnvesteerd in de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van een online Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een daaraan gekoppelde activerende vitaliteitstool, maar ook door mensen handvatten te geven om hun werk-privébalans te bewaken en door het aanbieden van gezonde lunchopties in de kantine. Werkgevers die werk maken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers zien betere bedrijfsresultaten tegemoet, door een hogere output en lagere verzuimkosten. Wil je weten hoe Smart Health jouw bedrijf hier op een laagdrempelige en betaalbare manier bij kan helpen? We leggen het je graag uit in een vrijblijvend gesprek.

Ziekteverzuim terugdringen door investeren in gezonde werknemers? Boek een demo.

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?