Ga naar de hoofdinhoud.

Krijg grip op de gezondheid van uw organisatie

De winst van in control zijn

Gezonde werkomgeving

Al veel bedrijven verbeteren de gezondheid en daarmee de effectiviteit van hun medewerkers met het datagedreven platform van Smart Health. De tool biedt medewerkers toegang tot onze wetenschappelijk gevalideerde gezondheidstest en Smart Health-scans, en geeft op basis van de resultaten individuele gezondheidsadviezen. Dit biedt medewerkers eigen regie, wat hun zelfbeeld én effectiviteit op de werkvloer verbetert. En het verschaft u als werkgever inzicht in anonieme scores per afdeling. Zonder dat u daar veel voor hoeft te doen.

Arbowet in uw voordeel

Het Smart Health-platform geeft grip op de inzetbaarheid van uw medewerkers. En daarmee op uw kosten. Het dashboard toont de gezondheidsindex van de gehele organisatie: een halfjaarlijkse rapportage van de overkoepelende gezondheidsscores van uw medewerkers. Metingen van stress en hartrisico laten zien waar verbetering te behalen is door middel van leefstijlinterventies. Dat helpt het ziekteverzuim te verlagen en verhoogt tegelijkertijd het werkgeluk. Zo bent u aantrekkelijker als werkgever en laat u de Arbowet in uw voordeel werken.

Onze garanties

20 %

reductie van het ziekteverzuimcijfer

30 %

daling van de stressscore

28 %

daling van het hartrisico

30 %

toename van het werkgeluk

70 %

engagement van werknemers

Inzicht

Snel en betrouwbaar digitaal PMO 

Smart Health werkt eenvoudig en betrouwbaar dankzij het online Preventief Medisch Onderzoek (e-PMO). Deze gezondheidstest geeft sneller resultaat dan wanneer de arbodienst het PMO uitvoert en voldoet net zo goed aan de wettelijke eisen van het verplicht aan te bieden arbo-onderzoek. Met korte Smart Health-scans updaten medewerkers regelmatig hun persoonlijke ontwikkeling van verschillende leefstijlaspecten zoals beweging, slaap, stress, BMI en de inname van vet, suiker, groente en fruit.

Ziekteverzuim verlagen

Uit het e-PMO volgen twee scores: leefstijl en hartrisico. Onder meer stress en werkdruk tellen mee in het leefstijlcijfer. Dankzij slimme algoritmes die de resultaten vergelijken met 500.000 praktijkervaringen in onze unieke database zijn de scores zeer accuraat. Halfjaarlijks ontvangt u de gezondheidsindex van de gehele organisatie of per afdeling. Deze rapportage geeft u handvatten om het ziekteverzuim onder uw medewerkers te verlagen en hun inzetbaarheid en werkgeluk te verbeteren.

ADVIES

Stress op het werk verminderen

In het overzichtelijke dashboard ziet de medewerker direct zijn resultaten van het e-PMO en de Smart Health-scans, voorzien van toelichting per testonderdeel. Op basis van de score geeft het platform persoonlijk gezondheidsadvies, inspirerende artikelen, praktische tips en een gepersonaliseerd aanbod van gezondheidsproducten en -diensten. Dit aanbod komt van onze gecertificeerde partners, zoals sportscholen, diëtisten en coaches. Hiermee stimuleren we meer bewegen, helpen we stress op het werk verminderen en maken we een gezondere leefstijl toegankelijk.

Quick wins

Het dashboard is gebaseerd op bewezen succesvolle technieken uit de gedragswetenschap, waaronder smart nudging. Hierbij wordt de deelnemer positief beïnvloed met persoonlijke doelen, updates en quick wins. Uit ervaring weten we dat dit motiveert om de leefstijl aan te pakken en de persoonlijke gezondheid te verbeteren. En dankzij het gepersonaliseerde aanbod van gezondheidsproducten en -partners kan iedereen meteen doorpakken.

MOTIVATIE

Personalisatie

Heeft u als werkgever al samenwerkingsverbanden met gezondheidspartners of zorgverzekeraars? Dan voegen we hun aanbod, zoals een collectieve zorgverzekering of training, eenvoudig toe. Het platform is dan helemaal ingericht op jullie organisatie. Dat kan ook door vitale verhalen uit de organisatie te delen waarmee collega’s elkaar inspireren. Of door een budget te storten dat medewerkers kunnen gebruiken voor het aanbod van onze gecertificeerde gezondheidspartners.

Challenges

Smart Health helpt de engagement binnen de organisatie hoog te houden. We organiseren regelmatig challenges, zoals Dry January, de Plank Challenge en de Springtouw Challenge. Via de mail en het intranet motiveren we medewerkers om mee te doen. Ze ontvangen wekelijkse updates, inspirerende artikelen en ingestuurde foto’s en video’s van collega’s. Een afgeronde Challenge levert Smiles op: voor geld inwisselbare punten, te verzilveren in het productenaanbod.

BIJSTUREN

Privacy gewaarborgd

Het platform stimuleert medewerkers regelmatig hun leefstijlstatus te updaten in korte Smart Health-scans. De resultaten geven u actueel inzicht in de kansen voor verbetering. Zonder inbreuk op de privacy: Smart Health voldoet aan alle wetten en regels voor het verzamelen van medische gegevens, zoals de AVG en ISO 27001-norm. We anonimiseren alle data, en medewerkers zien uitsluitend hun eigen resultaten. Rapportages maken we vanaf 50 deelnemers. Hiermee is ieders privacy gegarandeerd.


Gezondheid op de werkvloer 

Op basis van de gezondheidstest en Smart Health-scans passen de algoritmes automatisch het individuele programma- en inspiratieaanbod aan. Zo blijft het platform meebewegen met de gebruikers en is het altijd relevant en effectief. En kunt u als werkgever of hr-professional gericht bijsturen op betere inzetbaarheid, meer werkgeluk en gezondheid op de werkvloer. Met de optelsom van regelmatige metingen, empowerment en het toegankelijke online platform brengt Smart Health iedere organisatie snel en blijvend in beweging.

Partners en netwerk

Aanbieder en ontwikkelaar van software waarmee bedrijfsprocessen beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden en strategisch partner van Smart Health.

Adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen en strategisch partner van Smart Health.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Het zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland dat zich richt op de gezondheid en de zorg van morgen.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpt veelbelovende tech-oplossingen voor de gezondheids-zorg, waaronder VITR (Smart Heath Cities)

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert innovatief en internationaal ondernemen. Smart Health nam deel aan de LSH missie naar California (2022).

Verzorgt de bloedvoorziening in Nederland. Wetenschappelijk partner van Smart Health in research naar biomarkers en RBC kwaliteit.

Platform voor de Nederlandse LSH sector dat zich inzet om de internationale gezondheidszorg te verbeteren door de juiste partijen te verbinden.

Community voor innovaties in zorg en welzijn en onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Grip op de gezondheid van uw organisatie? Maak een afspraak met Job.