Ga naar de hoofdinhoud.

Ziekteverzuim omlaag brengen? Zo doet u dat slim

Ziekteverzuim door werknemers kan een grote impact hebben op bedrijven. Een hoog verzuimpercentage kan leiden tot hogere kosten, verminderde productiviteit, verhoogde werkdruk voor andere werknemers en daardoor mogelijk nog meer stress. Het is voor werkgevers dan ook cruciaal om het ziekteverzuim op de werkvloer zo laag mogelijk te houden. Smart Health helpt daarbij en garandeert een daling van het ziekteverzuimcijfer van 20 procent.

Oorzaken van een hoog verzuimpercentage

Een hoog verzuimpercentage kan verschillende oorzaken hebben. Stress op het werk, een slechte werksfeer, een te hoge werkdruk, stress, slechte arbeidsomstandigheden en weinig autonomie kunnen allemaal bijdragen aan het verzuim van medewerkers. Ook ziekte, zowel fysiek als mentaal, en ongezonde leefgewoonten van werknemers zijn een belangrijke oorzaak voor verzuim.

Wat kost ziekteverzuim?

Verzuim kost bedrijven veel geld. Een zieke medewerker kost de werkgever gemiddeld om zo’n € 250,– per dag. Deze kosten kunnen zelfs oplopend tot € 400,– euro per dag. Het gaat daarbij niet alleen om de directe kosten van ziekte (iemand werkt niet maar moet toch worden betaald) maar ook om de indirecte kosten. Wanneer medewerkers afwezig zijn, moet het werk door anderen worden overgenomen, waardoor de werkdruk voor deze medewerkers toeneemt. Een hoog verzuimpercentage kan ook leiden tot een slechte werksfeer en een gebrek aan motivatie bij de overgebleven medewerkers. Dit alles kan leiden tot nog meer verzuim, productiviteitsverlies en extra kosten voor het bedrijf. 

Investeren in gezondheid: waar beginnen?

Een slimme manier om het verzuim in uw organisatie omlaag te brengen door een gezondere leefstijl onder medewerkers te bevorderen, is met behulp van het Smart Health platform. Het grote voordeel van deze tool is dat het een waardevolle bron van (gecombineerde) data en analytics biedt, op basis waarvan onderbouwd beleid rondom verzuimpreventie kan worden ontwikkeld, de effectiviteit van maatregelen kan worden gemeten en voortdurend kan worden bijgestuurd waar nodig. 

Een zieke medewerker kost de werkgever gemiddeld om zo’n 250 euro per dag, oplopend tot 400 euro per dag.

En dat werkt. Smart Health garandeert niet voor niets een daling van 20 procent op het ziekteverzuimcijfer binnen het eerste jaar. Deze belofte wordt zelfs opgenomen in het contract dat u met ons afsluit. Lukt het toch niet om het verzuim met dit percentage te reduceren, dan mag u als opdrachtgever het contract met ons ontbinden. 

Verzuimpreventie met behulp van de gezondheidsindex

De gezondheidsindex van Smart Health geeft de werkgever in een oogopslag en real time inzicht in de gezondheid van zijn medewerkers en biedt handvatten voor gedetailleerde monitoring. Zo kunt u al bijsturen voordat het verzuim zich aandient. Het platform bevat een keur aan wetenschappelijke vragenlijsten voor het meten van onder meer leefstijl, stress en workability. Op basis daarvan krijgen medewerkers via hun persoonlijke dashboard zelf ook direct inzicht in hun eigen gezondheidsrisico’s. Met gepersonaliseerd adviezen, leuke challenges en een aanbod op maat helpt het platform hen tot gezondheidsverbetering te komen. En als kers op de taart: de online gezondheidstest die deel uitmaakt van het Smart Health platform is een Preventief Medisch Onderzoek zoals bedoeld in de Arbowet. Aan de wettelijke PMO-verplichting deze aan te bieden aan de medewerkers is dus ook meteen voldaan. 

Gezondere medewerkers, wat levert het op?

Gezonde, vitale medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf, met een gezond rendement. Natuurlijk zal het verzuimpercentage van uw organisatie zal dalen wanneer uw medewerkers gezonder zijn. Naast het reduceren van de verzuimkosten levert Smart Health bedrijven nog meer moois op. Zo zijn gezonde werknemers niet alleen meer betrokken, ze blijven ook langer aan uw bedrijf verbonden wanneer zij ervaren dat u zich als werkgever inspant voor hun persoonlijke welzijn. Bovendien zijn gezonde medewerkers over het algemeen productiever en leveren zij betere prestaties. 

Wilt u het ziekteverzuim slim omlaag brengen?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?