Ga naar de hoofdinhoud.

Krijg grip op de gezondheid van uw organisatie

Vitale mensen zijn de drijvende kracht achter succesvolle organisaties

Hoe gezond is uw organisatie? 

Nee, we bedoelen niet kapitaalkrachtig of winstgevend. Hoe gezond zijn uw ménsen? Als de mensen in een organisatie bewust met hun gezondheid en leefstijl bezig zijn, kan Smart Health de organisatie garanderen dat het hartrisico wordt verlaagd met 28%, de stressfactor met 30% afneemt en het algemene ziekteverzuimcijfer met minstens 20% daalt. 

En fitte mensen zijn vaak effectiever. Aandacht voor gezondheid is dus niet alleen een verplichte arbo-voorwaarde, het is één van de meest logische routes naar succes. En die benut u met Smart Health. 

Everybody take charge

Het slimme gebruik van data is de kern van Smart Health. Meten is weten, kennis is kracht. Het systeem voegt direct handvatten aan de inzichten toe. Gevolg: uw mensen voegen zelf de daden bij de data. 

Stress, verzuim en uitval verminderen, de energie en productiviteit nemen toe. Fijn voor de medewerker, ondersteunend voor de arbo-arts, maar essentieel voor de organisatie verantwoordelijke die op duurzame inzetbaarheid bouwt. 

Accepteer de Marketing Cookies om de video te bekijken

Cookie Instellingen

Onze garanties

20 %

ziekteverzuim

30 %

stress

28 %

hartrisico

25 %

engagement

30 %

werkgeluk

Ons beproefde systeem

  • Inzicht

    De organisatie start met het online Preventief Medisch Onderzoek (e-PMO). Dit digitaal uitgevoerde onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen van het voor werkgevers verplichte Arbo-onderzoek. De medewerker beantwoordt de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. Zijn of haar antwoorden worden vergeleken met 500.000 praktijkervaringen uit onze unieke database.

  • Advies

    Uit het e-PMO volgt een medisch gevalideerd advies. Situatie en oplossingen worden aan de deelnemer gepresenteerd op een handig dashboard. Op de totaalscore volgt direct een plan van aanpak met tips voor bijvoorbeeld afvallen, meer bewegen, stoppen met roken en hoe dat aan te pakken.

  • Opvolging

    De oplossingen worden via algoritmes gekoppeld aan de best passende leefstijl diensten en -producten. Health Partners en modules uit het platform geven de medewerker daadwerkelijk tools in handen om zelf aan de slag te gaan.


Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Partners en netwerk

Aanbieder en ontwikkelaar van software waarmee bedrijfsprocessen beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden en strategisch partner van Smart Health.

Adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen en strategisch partner van Smart Health.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Het zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland dat zich richt op de gezondheid en de zorg van morgen.

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpt veelbelovende tech-oplossingen voor de gezondheids-zorg, waaronder VITR (Smart Heath Cities)

Samenwerkingspartner in het VITR consortium dat kracht en kennis bundelt om Rotterdam op een laagdrempelige en effectieve manier gezonder te maken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert innovatief en internationaal ondernemen. Smart Health nam deel aan de LSH missie naar California (2022).

Verzorgt de bloedvoorziening in Nederland. Wetenschappelijk partner van Smart Health in research naar biomarkers en RBC kwaliteit.

Platform voor de Nederlandse LSH sector dat zich inzet om de internationale gezondheidszorg te verbeteren door de juiste partijen te verbinden.

Community voor innovaties in zorg en welzijn en onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?