Ga naar de hoofdinhoud.

Hoe Smart Health bedrijven helpt invulling te geven aan hun ESG-doelstellingen

Per 2024 zijn alle bedrijven verplicht een ESG-rapportering af te geven. ESG staat voor Environmental, Social en Governance, criteria die bedrijven helpen om hun impact op de wereld te meten, beheren en communiceren. Steeds meer bedrijven stellen al ESG-doelstellingen op en steeds meer stakeholders nemen belangrijke beslissingen op basis van ESG-rapportages. In dit artikel leest u welke rol gezondheid inneemt binnen ESG en hoe bedrijven hier op een slimme manier nader invulling aan kunnen geven.

ESG: Milieu, maatschappij en governance

Environmental (milieu)

Het milieucriterium beoordeelt de impact van een bedrijf op het milieu en het klimaat. Bedrijven moeten zich richten op het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk door middel van strategieën voor afvalbeheer, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, efficiënt gebruik van hulpbronnen en de bescherming van ecosystemen. 

Gezondheid speelt een cruciale rol binnen het sociale criterium (S) van ESG.

Social (maatschappij)

Het sociale criterium beoordeelt hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de lokale gemeenschap. Dit omvat onderwerpen zoals arbeidspraktijken, diversiteit en inclusie, mensenrechten en productverantwoordelijkheid. Bedrijven moeten eerlijke arbeidsvoorwaarden bieden, een veilige en gezonde werkomgeving creëren en betrokkenheid tonen bij de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Governance (bestuur)

Het governance-criterium binnen ESG beoordeelt de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd en beheerd. Dit omvat onderwerpen zoals bedrijfsethiek, transparantie, aandeelhoudersrechten, inspraak en bestuursstructuren. Bedrijven moeten een goed georganiseerde bedrijfsstructuur hebben, met duidelijke verantwoordelijkheden en checks-and-balances om verantwoordelijkheid en ethisch gedrag te waarborgen.

De rol van gezondheid binnen ESG

Gezondheid speelt een cruciale rol binnen het sociale criterium (S) van ESG. Bedrijven die investeren in de gezondheid van hun werknemers scoren niet alleen overall beter op ESG, maar kunnen ook nog eens profiteren van hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en verbeterde werknemerstevredenheid. Enkele manieren waarop bedrijven gezondheid kunnen integreren in hun ESG-initiatieven:

a. Veilige en gezonde werkomgeving

Bedrijven moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, door te voldoen aan de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en door de implementatie van effectieve risicobeheersystemen.

b. Gezondheids- en welzijnsprogramma's

Bedrijven kunnen investeren in gezondheids- en welzijnsprogramma's die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl, het verminderen van stress en het verbeteren van de mentale gezondheid. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn flexibele werktijden, fitnessfaciliteiten, mindfulness-trainingen en toegang tot professionele geestelijke gezondheidszorg.

c. Preventieve gezondheidszorg

Het aanbieden van preventieve gezondheidszorg, zoals periodieke gezondheidscontroles, vaccinaties en gezondheidseducatie, kan bijdragen aan het tijdig opsporen en behandelen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezondere levensstijl onder werknemers.

d. Ergonomie en gezonde werkplekken

Een ergonomisch en goed ontworpen werkplek kan het risico op werkgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals rugklachten en oogbelasting, verminderen. Bedrijven moeten investeren in ergonomische meubels, goede verlichting en ventilatie en een comfortabele werkomgeving om het welzijn van werknemers te verbeteren.

Bedrijven die prioriteit geven aan de gezondheid van hun medewerkers, tonen hun ethische waarden en integriteit.

Sturen op gezondheid is ook sturen op de E en de G

Sturen op gezondere medewerkers heeft niet alleen een positieve invloed op de sociale (S) component van ESG, maar kan ook bijdragen aan het versterken van de milieu- (E) en governance- (G) aspecten: 

Versterking van de E (milieu) door te sturen op gezonde medewerkers

Minder ziekteverzuim
Gezondere medewerkers leiden tot minder ziekteverzuim, wat resulteert in een efficiëntere en productievere organisatie. Deze efficiëntie kan helpen bij het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen per output eenheid.

Stimuleren van milieubewustzijn
Gezondheidsprogramma's kunnen het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers bij milieukwesties vergroten. Gezonde voeding heeft bijvoorbeeld over het algemeen een kleinere milieuimpact. Zo worden medewerkers proactiever in het verminderen van hun ecologische voetafdruk, zowel op de werkplek als daarbuiten.

Duurzaam woon-werkverkeer
Het bevorderen van gezondere vervoersopties, zoals fietsen en lopen, kan bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer.

Gezondere medewerkers leiden tot minder ziekteverzuim, wat resulteert in een efficiëntere en productievere organisatie.

Versterking van de G (governance) door te sturen op gezonde medewerkers 

Verbeterde werknemerstevredenheid en betrokkenheid
Gezondere medewerkers zijn over het algemeen meer tevreden en betrokken bij hun werk. Dit kan leiden tot betere communicatie en samenwerking tussen medewerkers en het management, wat resulteert in een effectievere besluitvorming en een sterkere bedrijfscultuur.

Ethiek en integriteit
Bedrijven die prioriteit geven aan de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers, tonen hun ethische waarden en integriteit. Dit kan het vertrouwen van belanghebbenden in het management vergroten en bijdragen aan een positieve reputatie op het gebied van governance.

Aantrekken en behouden van talent
Het bieden van een gezonde werkomgeving en het ondersteunen van medewerkers bij het nastreven van een gezonde levensstijl kan helpen om getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Een sterk en divers team kan bijdragen aan beter bestuur en besluitvorming

Met Smart Health hebben bedrijven in een keer een groot deel van de S van ESG ingevuld.

ESG-doelstellingen behalen met behulp van Smart Health 

Met Smart Health hebben bedrijven met duurzame en maatschappelijke doelstellingen in een keer een groot deel van de S van ESG ingevuld. Smart Health heeft namelijk een slimme e-health tool beschikbaar waarmee niet alleen invulling kan worden gegeven aan het stimuleren van de gezondheid en welzijn van medewerkers, maar die ook voorziet bruikbare data over de impact van de eigen initiatieven.

De gezondheidsindex en ESG

Het platform van Smart Health voorziet in een on demand preventief medisch onderzoek (e-PMO) voor iedere werknemer. En dankzij de in het platform geïntegreerde Workability-vragenlijst krijgen werkgevers ook meer grip op het Huis van werkvermogen, werkbeleving, werk-privé-balans en mentale klachten.

Iedere medewerker heeft toegang tot zijn persoonlijke gezondheidsscores, die hij vervolgens kan gebruiken om met zijn leefstijl aan de slag te gaan op het interactieve platform. De werkgever heeft op zijn beurt voortdurend realtime inzicht in de gezondheidsindex van de gehele organisatie, zodat hij kan bijsturen waar nodig. Deze gezondheidsindex, en de rapportages die daaruit voortvloeien, kunnen een op een worden geïncorporeerd in elke ESG-rapportage. 

Uw gezondheidsindex in kaart brengen voor de ESG-rapportage?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?