Ga naar de hoofdinhoud.

Waarom investeren in de mentale gezondheid van uw medewerkers nu meer dan ooit noodzakelijk is

Stress en burn-out beginnen epidemische vormen aan te nemen en het negeren van de mentale gezondheid van uw medewerkers geen optie meer. Dit artikel legt uit hoe de DASS-21-test van het Smart Health Platform niet alleen goed is voor het welzijn van uw personeel, maar ook voor uw bedrijfsresultaten. Bent u klaar om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen? Lees verder.

De dynamische en veeleisende aard van de moderne werkplek heeft geleid tot een enorme toename van mentale klachten onder werknemers. Factoren zoals technologische veranderingen, het vervagen van de grenzen tussen werk en privéleven, personeelstekorten en de druk om te presteren, verhogen het risico op mentale klachten. In Nederland vormen stress, angst en depressie de voornaamste psychische redenen voor langdurige absentie op het werk. Het risico op burn-out en gerelateerde emotionele problemen treft jaarlijks meer dan een miljoen mensen.

De impact van mentale klachten op de werkvloer

Verhoogde niveaus van angst, depressie of stress onder medewerkers kunnen op heel veel manieren een negatieve impact hebben op zowel het individu als de organisatie als geheel: 

 • Verminderde productiviteit
  Medewerkers die kampen met symptomen van angst, depressie of stress kunnen moeite hebben zich te concentreren, beslissingen te nemen of taken efficiënt uit te voeren. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en een afname van de productiviteit.

 • Toename van ziekteverzuim
  Hoge stressniveaus kunnen leiden tot fysieke gezondheidsproblemen en een grotere vatbaarheid voor ziekten. Dit kan leiden tot meer verzuim, wat kosten met zich meebrengt en de workflow verstoort.

 • Hoog personeelsverloop
  Medewerkers die zich niet ondersteund of begrepen voelen in tijden van persoonlijke crisis hebben een grotere kans om de organisatie te verlaten, wat resulteert in kosten voor werving, training en inwerken van nieuw personeel.

 • Negatieve werksfeer
  Verhoogde stressniveaus en psychologische spanningen kunnen de werksfeer beïnvloeden. Dit kan leiden tot conflicten, verminderde teamcohesie en een algemeen minder aangename werkomgeving.

 • Verminderde creativiteit en innovatie
  Medewerkers die mentaal uitgeput of gestrest zijn, hebben vaak minder capaciteit voor creatief denken en innovatie, wat essentieel kan zijn voor de groei en het succes van een organisatie.

 • Reputatieschade
  Als het bekend wordt dat een organisatie een hoog aantal gestreste, angstige of depressieve medewerkers heeft, kan dit de reputatie van het bedrijf schaden, wat invloed kan hebben op klantrelaties en het vermogen om personeel aan te trekken.

Daarom is het voor werkgevers slim om proactief te werk te gaan in het monitoren en verbeteren van de psychische gezondheid van hun medewerkers. Een beproefd en effectief hulpmiddel hierbij, is de DASS-21-test, die inzicht biedt in de emotionele toestand van uw medewerkers en u helpt om tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Wat is DASS?

DASS staat voor "Depression Anxiety Stress Scales". Het is een set van drie zelfrapportageschalen die ontworpen zijn om de emotionele toestanden van depressie, angst en stress te meten. De schalen zijn ontwikkeld door de psychologen Peter Lovibond en Sydney Lovibond aan de Universiteit van New South Wales, Australië. Het is een wetenschappelijk gevalideerde methode om een ​​snel maar grondig overzicht te krijgen van de psychologische gesteldheid van een persoon. Zo kunnen vroegtijdig signalen van mentale belasting worden opgevangen. 

Hoe DASS werkt

De DASS-21-test bestaat uit een vragenlijst waarbij medewerkers worden gevraagd om 21 stellingen te beoordelen op een schaal van 0 tot 3. De antwoorden worden vervolgens geanalyseerd om een betrouwbaar beeld te krijgen van de mentale gezondheid van de deelnemer. Een hoge score op een van de schalen kan wijzen op mentale problemen en een signaal zijn dat professionele hulp vereist is.

Directe opvolging op het Smart Health Platform

De integratie van de DASS-21-test met het Smart Health Platform zorgt voor een effectieve opvolging van de persoonlijke scores van de medewerkers. Op dit platform kunnen zij namelijk direct met hun persoonlijke DASS-scores aan de slag. Het platform moedigt hen aan hun mentale gezondheid te versterken met tips en adviezen, maar ook met uitdagende challenges. Door deelname aan deze challenges verdienen ze 'smiles', punten die ze kunnen inwisselen op het platform. Dit beloningssysteem maakt het niet alleen zinvol maar ook motiverend voor medewerkers om proactief hun veerkracht te versterken. Aan de hand van hun DASS-scores krijgen ze ook automatisch professionals voorgesteld die kunnen helpen bij het verbeteren van hun mentale gezondheid. Het resultaat? Een werkplek met gelukkige, energieke en productieve werknemers.

De DASS-21-test is ook een waardevol instrument voor opvolging na het aanbieden van de Smart Health Test of de Smart Work Test, wanneer een te hoog stressniveau wordt gesignaleerd. Stress wordt vaak als algemene term gebruikt om verschillende gemoedstoestanden te beschrijven. Deze test biedt de mogelijkheid om nauwkeuriger te identificeren of iemand te maken heeft met stress, angst of depressie. Dit kan organisaties helpen de juiste interventie te initiëren.

Het belang van de DASS-test voor uw organisatie

Het aanbieden van de DASS-21-test is niet enkel een investering in de mentale gezondheid van uw medewerkers, maar ook in de organisatie als geheel. Voor de werknemer biedt de test waardevolle inzichten die kunnen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Medewerkers die mentaal fit zijn, zijn vaak productiever, creatiever en beter in staat om met stressvolle situaties om te gaan. Aan de werkgever biedt de verzamelde en geanonimiseerde data uit de organisatie de mogelijkheid om proactief te handelen bij vroege signalen van psychische problemen op de werkvloer.  

Vijf manieren waarop de DASS-21-test waardevol kan zijn voor uw organisatie: 

 • Vroegtijdige signalering van problemen
  Door regelmatig de emotionele gezondheid van medewerkers te monitoren, kunnen werkgevers vroegtijdig signalen oppikken van verhoogde niveaus van stress, depressie of angst binnen hun team. Dit stelt hen in staat proactief interventies te plannen of ondersteuning te bieden voordat problemen escaleren.

 • Verbetering van de werkomgeving
  Inzicht in de algehele emotionele gezondheid van het team kan aanwijzingen geven over aspecten van de werkomgeving die mogelijk stress of ontevredenheid veroorzaken. Hierdoor kan de werkgever gerichte aanpassingen maken om een gezondere en productievere werkomgeving te creëren.

 • Bevordering van werknemerstevredenheid en -behoud
  Medewerkers waarderen het wanneer hun welzijn serieus wordt genomen. Door hen de kans te geven hun gevoelens en zorgen te uiten via een vragenlijst zoals de DASS, kunnen werkgevers laten zien dat ze om hun team geven. Dit kan op zijn beurt de tevredenheid en het behoud van werknemers bevorderen.

 • Data-gedreven besluitvorming
  Het hebben van kwantitatieve data uit een gestandaardiseerde vragenlijst zoals de DASS stelt werkgevers in staat om beslissingen te nemen op basis van concrete informatie in plaats van op intuïtie of anekdotisch bewijs. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe welzijnsprogramma's of het herzien van bestaand beleid, data kan leiden tot beter geïnformeerde beslissingen.

 • Vermindering van ziekteverzuim
  Hoge niveaus van stress, depressie of angst kunnen leiden tot verhoogd ziekteverzuim. Door de emotionele gezondheid van medewerkers te monitoren en passende ondersteuning te bieden, kunnen werkgevers mogelijk het ziekteverzuim verminderen, wat op de lange termijn kostenbesparend kan zijn en de algehele productiviteit kan verbeteren.

De urgentie van nu

In een tijdperk waarin mentaal welzijn continu wordt uitgedaagd, biedt de DASS-21-test op het Smart Health Platform een concrete, datagedreven basis voor het proactief bevorderen van de psychische gezondheid binnen uw organisatie. Investeren in deze hulpmiddelen is investeren in een duurzame, productieve en gezonde werkomgeving. Bent u klaar voor deze belangrijke investering in het mentale welzijn van uw mensen? Informeer vandaag nog wat de DASS-21-test van Smart Health voor uw organisatie kan betekenen.

De gezondheidsindex voor werkgevers geeft inzicht in stress bij een organisatie.

De vragenlijst engine: een adaptieve oplossing voor gezondheid en welzijn

Deze test maakt deel uit van de uitgebreide Smart Health vragenlijst engine. Aan het hoofd van deze engine staan de Smart Health Test voor het meten van gezondheid en leefstijl en de Smart Work Test, voor het meten van werkvermogen en werkbeleving. 

Daarnaast bevat de engine verschillende verdiepende tests over thema’s als stress, angst, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn. Wanneer de resultaten uit een van de hoofdtests daartoe aanleiding geven, krijgt de gebruiker automatisch relevante verdiepende test aangeboden. De verdiepende tests kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. Zo biedt de vragenlijst engine een gedetailleerd en adaptief instrument voor zowel individuele medewerkers als organisatieverantwoordelijken om datagedreven inzicht te krijgen in gezondheid en wellbeing.

Ook een burn-outvrije organisatie? Maak een afspraak met Suzanne.

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Ook een burn-outvrije organisatie? Maak een afspraak met Suzanne