Ga naar de hoofdinhoud.

Gezondheid werknemers voor het eerst meetbaar 
dankzij medisch gevalideerde data

PERSBERICHT Rotterdam, 27 maart 2023 — De Gezondheidsindex is de nieuwe graadmeter voor de gezondheid van medewerkers binnen een organisatie. Bedrijven met gezonde medewerkers zijn succesvoller. Maar hoe gezond de medewerkers werkelijk zijn, dat was tot nu toe moeilijk meetbaar. Met de Gezondheidsindex die uit de rapportage van platform voor leefstijlverbetering Smart Health komt, wordt de gezondheid van medewerkers in kaart gebracht en uitgedrukt in één alles omvattend leefstijlcijfer, gebaseerd op feitelijke data. Met deze gezondheidsindex kunnen werkgevers gericht bepalen waar zij het beste aandacht aan kunnen besteden om bij te dragen aan gezondere, vitalere medewerkers. 

Streven naar een 8

Wat we nu zien in de data van onze huidige opdrachtgevers, is dat dienstverlenende bedrijven gemiddeld een 6,8 scoren. In retail is dat gemiddeld een 5,9. “Dat lijkt een mooie voldoende, maar wij spreken eigenlijk pas van een echte goede gezondheid vanaf leefstijlcijfer 8. Dit betekent dat er ook een hele wereld te winnen is qua vitaliteit en gezondheid voor de werknemers” licht Prof. Dr. Leonard Hofstra, cardioloog en medical advisor, toe. “Een 8 halen is moeilijk, maar we zien ook dat elke tiende verbetering al winst op levert. Een beter leefstijlcijfer zorgt gegarandeerd voor een lager ziekteverzuimcijfer, een lager stressniveau en een lager hartrisico.” Uit analyses van ruim 11.000 deelnemers blijkt dat mensen met een fysieke baan significant minder slapen, meer stress ervaren en ongezonder eten dan mensen met een kantoorbaan. In de toekomst verwacht Smart Health ook voor andere branches en op andere topics interessante data te kunnen delen.

"Een 8 halen is moeilijk, maar we zien ook dat elke tiende verbetering al winst op levert."

E-tech om aan wetgeving te kunnen voldoen

Met het oog op de arbowetgeving (die het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek verplicht voor werkgevers) én de aanstaande ESG-wetgeving, die bedrijven verplicht te rapporteren over onder andere de zorg voor medewerkers, kan een gedreven platform, gericht op gezondere medewerkers, uitkomst bieden. Naast het gemiddelde leefstijlcijfer biedt de tool namelijk ook inzicht in alle leefstijlindicatoren die iets zeggen over de gezondheid van medewerkers in de komende 10 jaar. Door een wetenschappelijk bewezen aanpak per persoon, per afdeling én per bedrijf is het gegarandeerd mogelijk om de waarden van de Gezondheidsindex te verbeteren. En daarmee bijvoorbeeld het ziekteverzuimcijfer binnen een bedrijf met 20% terug te dringen. 

Medisch gevalideerde vragenlijst engine

De Gezondheidsindex is gebaseerd op een medisch gevalideerde, online vragenlijst met 120 vragen. Dit is tegelijkertijd een goedgekeurd Preventief Medisch Onderzoek. Voor bedrijven die al een PMO hebben, biedt het platform een gedigitaliseerde variant van het Huis van Werkvermogen; een vragenlijst die de ‘workability’ in kaart brengt. Ook biedt Smart Health harde data op waardes als veerkracht, zelfredzaamheid en welzijn van de medewerkers. Uit de vragenlijstengine rollen resultaten die een goed inzicht geven in de gezondheid, persoonlijk teruggekoppeld aan de deelnemers en gegroepeerd en geanonimiseerd aan de werkgever. Zie het als een dashboard op het gebied van de fysieke en mentale gezondheid binnen de organisatie.

Ook biedt Smart Health harde data op waardes als veerkracht, zelfredzaamheid en welzijn van de medewerkers.


Het feit dat alles gedreven en automatisch gaat, zorgt er bovendien voor dat gespecialiseerde vragenlijsten automatisch toegankelijk worden. Wanneer er in een organisatie bijvoorbeeld een relatief hoog stresscijfer uitkomt, wordt door middel van de DASS (Depression Anxiety Stress Scale) gedetailleerdere data verkregen, waarop een bedrijf vervolgens – geadviseerd door Smart Health – kan acteren. 

Meer weten of een media verzoek?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?