Ga naar de hoofdinhoud.

Versterk het werkvermogen binnen uw organisatie met de Smart Work Test

De arbeidsmarkt verandert razendsnel door technologie, vergrijzing en demografische verschuivingen. Daarom is het cruciaal om te weten hoe toekomstbestendig uw personeel is. Maar hoe kunt u hier inzicht in krijgen? Maak kennis met de Smart Work Test, een instrument dat niet alleen de organisatie ten goede komt, maar ook bijdraagt aan het welzijn en werkgeluk van elke individuele medewerker.

De Smart Work Test is ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe inzetbaar uw medewerkers zijn, nu en in de toekomst. Niet alleen geeft het individuele medewerkers duidelijkheid over hun eigen werkvermogen, waardoor ze meer grip krijgen op hun loopbaan en werkplezier. Het biedt werkgevers ook inzicht in van de algemene sterktes en verbeterpunten binnen hun organisatie.

Wetenschappelijk gevalideerd

De Smart Work Test biedt een helder overzicht van alle factoren die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers beïnvloeden; van gezondheid tot de werktevredenheid. Dit gebeurt aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst op het Smart Health Platform, die het werkvermogen en de werkbeleving van medewerkers evalueert:

Evaluatie van het werkvermogen

De Smart Work Test geeft allereerst inzicht in het werkvermogen. Werkvermogen illustreert hoe lang een persoon effectief én efficiënt in zijn huidige rol kan blijven functioneren, zowel nu als in de toekomst. Dit omvat niet alleen hun fysieke, maar ook hun mentale capaciteit om taken uit te voeren. Het staat in directe relatie tot de productiviteit van een werknemer en wordt bepaald door verschillende elementen: van werkomstandigheden en leiderschapsbenaderingen binnen het bedrijf tot persoonlijke factoren zoals waarden, competenties en welzijn. In de Smart Work Test evalueren we het werkvermogen op basis van de volgende elementen:

 • Gezondheid;

 • Vaardigheden en competenties;

 • Motivatie en houding ten opzichte het werk;

 • Balans tussen werk en privéleven.

Evaluatie van de werkbeleving

Naast inzicht in het werkvermogen geeft de Smart Work Test ook een beeld van de werkbeleving van medewerkers. Werkbeleving gaat over iemands emoties en gedachten over het werk. Een positieve werkbeleving kan zorgen voor meer energie op het werk, minder stress, meer effectiviteit en een verhoogd werkgeluk. Wanneer medewerkers zich positief voelen en genieten van wat ze doen, zorgt dit over het algemeen voor betere prestaties. Een optimistische werkbeleving is ook gelinkt aan een lager (ziekte)verzuim. Simpel gezegd: gelukkige medewerkers zijn vaker aanwezig, werken efficiënter en dragen meer bij aan de organisatie. In de Smart Work Test evalueren we het werkvermogen op basis van de volgende factoren:

 • Beleving van het werk zelf;

 • Gevoelde mentale druk;

 • Ervaren werkdruk;

 • Algehele tevredenheid over het werk.

Het Smart Health platform met de Smart Work Test.

Het Huis van Werkvermogen als basis

De Smart Work Test is gebaseerd op het Huis van Werkvermogen, een HR-model dat is bedoeld om organisaties te helpen het werkvermogen van hun medewerkers te begrijpen en verbeteren zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Het Huis van Werkvermogen biedt een praktisch kader voor het identificeren van problemen en het ontwikkelen van interventies op het gebied van werkvermogen, door het werkvermogen te visualiseren als een huis met meerdere verdiepingen. Elke verdieping staat voor een bepaald aspect dat bijdraagt aan het algehele werkvermogen van een werknemer:

 • Begane grond: gezondheid
  Dit is de fundering van het huis en bevat zowel mentale als fysieke gezondheidselementen. Het omvat vragen als: "Zit iemand goed in zijn vel?" en "Heeft iemand fysieke klachten?"

 • Eerste verdieping: competenties
  Deze verdieping richt zich op de kennis en vaardigheden die een werknemer nodig heeft om zijn of haar huidige functie uit te voeren.

 • Tweede verdieping: normen en waarden
  Hier wordt gekeken naar persoonlijke waarden, motivaties en houding ten opzichte van het werk.

 • Derde verdieping: werk
  Hier draait het om de daadwerkelijke werkomstandigheden, waaronder de inhoud van het werk en de sociale werkomgeving, zoals de relaties met collega's en leidinggevenden.

De Smart Work Test zet de complexe lagen van het 'Huis van Werkvermogen' om naar begrijpelijke vragen en evaluaties, waarmee medewerkers meer inzicht krijgen in hun eigen welzijn en capaciteiten, en op welke gebieden zij kunnen groeien.

Het voordeel voor medewerkers

Na het voltooien van de Smart Work Test presenteert het persoonlijke dashboard van de medewerker een helder overzicht waarin hij of zij direct kan zien hoe het gesteld is met het eigen werkvermogen. Zo kan elke werknemer eenvoudig de eigen balans en mogelijke aandachtspunten identificeren. Deze inzichten helpen medewerkers om proactief stappen te ondernemen in hun loopbaan, waardoor ze zich meer betrokken, tevreden en gelukkig voelen op het werk. 

Het gaat hierbij niet alleen om het geven van inzicht; op het Smart Health Platform kunnen medewerkers direct met hun persoonlijke scores aan de slag. Ze worden aangemoedigd om hun werkvermogen te versterken door deel te nemen aan uitdagende challenges, die speciaal zijn afgestemd op hun persoonlijke situatie. Om deelname aantrekkelijker te maken kunnen zij hiermee smiles verdienen, punten die op het platform kunnen worden uitgegeven aan aanbod op maat. Dit maakt het voor medewerkers niet alleen zinvol, maar ook leuk om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun eigen werkvermogen.

Het voordeel voor werkgevers

Ook voor de werkgever is er een intuïtief dashboard dat in een oogopslag toont hoe het collectieve werkvermogen van de organisatie ervoor staat. Het stimuleren en ondersteunen van het welzijn en geluk van medewerkers is een win-win: gelukkige, gezonde medewerkers dragen bij aan een sterkere en productievere organisatie. De informatie uit het dashboard maakt het mogelijk strategische beslissingen te nemen over de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van het personeel, en om tijdig in te grijpen waar nodig. Met de Smart Work Test kunt u proactief risicofactoren identificeren en interventies plannen om uitval te voorkomen. Periodieke herhaling van de test zorgt voor een constante monitoring, zodat u altijd actuele inzichten heeft en adequaat kunt inspelen op veranderingen. Het versterken van het werkvermogen van uw medewerkers heeft een directe impact op ziekteverzuim en inzetbaarheid. 

De gezondheidsindex maakt inzichtelijk hoe de organisatie ervoor staat.

Verdieping vanuit de Smart Work Test

De Smart Work Test maakt deel uit van de De Smart Health vragenlijst-engine, die het mogelijk om maakt zowel verdieping als verbreding te bieden na de initiële Smart Work Test. Op basis van de resultaten uit deze test kan een medewerker organisch een van de verdiepende wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten worden aangeboden, zoals de DASS (Depression Anxiety Stress Scales), CD-RISC (Connor Davidson Resilience Scale) , WHO-5 Wellbeing Index en de General Self-efficacy scale. Deze geleide opvolging is afgestemd op individuele testscores, waardoor medewerkers alleen die vragenlijsten aangeboden krijgen die relevant zijn voor hun specifieke situatie. Maar natuurlijk is het voor u als werkgever ook mogelijk om proactief bepaalde vragenlijsten aan al uw medewerkers aan te bieden. 

Verbreding vanuit de Smart Work Test

En natuurlijk kan ook de verbreding worden opgezocht. Zo kunt u uw medewerkers naast de Smart Work Test ook de Smart Health Test aanbieden, een gezondheids- en leefstijltest waarmee u tevens voldoet aan de PMO-verplichtingen uit de Arbowet. Het gecombineerd aanbieden van de Smart Work Test en de Smart Health Test stelt werkgevers niet alleen in staat om een holistisch beeld van het welzijn van hun medewerkers te krijgen, maar voldoet ook aan de wettelijke eisen van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hiermee tonen werkgevers aan actief bezig te zijn met de gezondheid en veiligheid van hun personeel.

Zet ook de volgende stap

De Smart Work Test geeft inzicht en draagt bij aan een proactieve benadering om een gezonde, productieve en toekomstbestendige organisatie te creëren. Bent u klaar om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw team? Start ook met Smart Work Test en zorg voor een veerkrachtige toekomst van uw medewerkers en uw organisatie.

De vragenlijst engine: een adaptieve oplossing voor gezondheid en welzijn

Deze test maakt deel uit van de uitgebreide Smart Health vragenlijst engine. Aan het hoofd van deze engine staan de Smart Health Test voor het meten van gezondheid en leefstijl en de Smart Work Test, voor het meten van werkvermogen en werkbeleving. 

Daarnaast bevat de engine verschillende verdiepende tests over thema’s als stress, angst, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn. Wanneer de resultaten uit een van de hoofdtests daartoe aanleiding geven, krijgt de gebruiker automatisch relevante verdiepende test aangeboden. De verdiepende tests kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. Zo biedt de vragenlijst engine een gedetailleerd en adaptief instrument voor zowel individuele medewerkers als organisatieverantwoordelijken om datagedreven inzicht te krijgen in gezondheid en wellbeing.

Interesse in een demo van de Smart Work Test?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maak een afspraak met Suzanne