Ga naar de hoofdinhoud.

Maak werk van welzijn en versterk uw organisatie

In bedrijven die zich richten op duurzame groei en innovatie krijgt het welzijn van medewerkers een steeds prominentere rol. Een welzijnscultuur kan niet alleen bijdragen aan de arbeidstevredenheid en productiviteit van uw team, maar vormt ook een investering in de langetermijnstrategie en het succes van uw organisatie. Hoe u als werkgever het welzijn in uw organisatie kunt kwantificeren en verbeteren met behulp van de Smart Health Wellbeing Test.

Wat is welzijn?

Welzijn omvat het algehele gevoel van geluk, tevredenheid en gezondheid van een persoon. Het is een combinatie van emotioneel, mentaal, fysiek en sociaal welbevinden. In werksituaties draagt welzijn bij aan de productiviteit, creativiteit en algehele tevredenheid van werknemers, en daarmee ook aan het succes van de organisatie.

De relevantie van welzijn op de werkplek

Welzijn is meer dan een modewoord; het is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle, productieve werkomgeving. Werknemers die goed in hun vel zitten, zijn vaak meer betrokken, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Ze kunnen:

 • beter omgaan met stress en werkdruk;

 • constructief bijdragen aan teamdynamiek;

 • zich beter aanpassen aan veranderingen en uitdagingen;

 • sneller herstellen van tegenslagen en fouten.

Welzijn meten

Een slimme methode om welzijn te meten is de Smart Health Wellbeing Test, die feitelijk de WHO-5 Well-Being Index is. Deze index werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie en is een betrouwbare, wetenschappelijk gevalideerde methode om mentaal welbevinden te kwantificeren. De index is niet alleen waardevol voor organisaties die inzicht willen krijgen in het welzijn van hun medewerkers, maar biedt ook de medewerker zelf belangrijke inzichten. Het stelt hen in staat te begrijpen welke aspecten van hun welbevinden verbetering nodig hebben en helpt organisaties om ondersteuning op maat te bieden.

De gezondheidsindex geeft inzicht in de algehele gezondheid van een organisatie.

Geïntegreerde aanpak voor welzijnsverhoging

Bij de Smart Health Wellbeing Test vullen deelnemers een serie stellingen in, waarbij hun antwoorden worden omgezet in bruikbare data. In de integratie van deze welzijnsindex met het Smart Health platform, zit hem de kracht. Hierdoor kunnen medewerkers namelijk direct aan de slag met het verbeteren van hun welzijnscores. Ze ontvangen tips en adviezen op maat en worden gestimuleerd om hun mentale en lichamelijke gezondheid te verhogen door deel te nemen aan challenges. Als extra stimulans verdienen ze 'smiles', punten die kunnen worden gebruikt voor producten of diensten op het platform.

Deze naadloze integratie maakt het voor werkgevers niet alleen mogelijk om het welzijn in hun organisatie in kaart te brengen, maar ook om actief bij te dragen aan de verbetering ervan. Voor medewerkers biedt dit een praktische en aantrekkelijke manier om hun eigen welzijn te verhogen. Kortom, de Wellbeing Test op het Smart Health platform biedt een holistische aanpak die bijdraagt aan gezonde, productieve en betrokken medewerkers.

Waarom welzijn speerpunt in uw bedrijfsvoering zou moeten zijn

 1. Het verhoogt de productiviteit
  Medewerkers die zich zowel fysiek als mentaal goed voelen, zijn vaak productiever. Ze zijn meer gefocust, kunnen beter problemen oplossen en werken efficiënter, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie.

 2. Het verlaagt het ziekteverzuim
  Een hoog niveau van welzijn kan helpen bij het voorkomen van chronische aandoeningen en stressgerelateerde klachten. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, waardoor het bedrijf kosten bespaart en de continuïteit van projecten en diensten beter gewaarborgd blijft.

 3. Het versterkt de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid
  Medewerkers die zich gewaardeerd en verzorgd voelen, zijn doorgaans tevredener en meer betrokken bij hun werk. Dit kan leiden tot een positieve werksfeer, wat weer een gunstig effect heeft op het team en de bedrijfscultuur.

 4. Het draagt bij aan goed werkgeverschap en talentbehoud
  Organisaties die actief investeren in het welzijn van hun medewerkers worden vaak als aantrekkelijke werkgevers gezien. Dit helpt niet alleen bij het behouden van talent maar maakt het ook makkelijker om nieuw, gekwalificeerd personeel aan te trekken.

 5. Het voorziet in risicomanagement en compliance
  Het welzijn van medewerkers wordt ook steeds meer onderdeel van juridische en ethische verplichtingen voor werkgevers. Door proactief te investeren in het welzijn van het personeel kunnen bedrijven voldoen aan regelgeving zoals de ESG.

Investeren in welzijn: een no-brainer

De Smart Health Wellbeing Test biedt een gemakkelijke en effectieve manier om het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen. Het is een investering in niet alleen het individuele geluk van werknemers, maar ook in de organisatie als geheel. Bent u klaar om welzijn op de agenda te zetten? Vraag vandaag nog een demo aan en ontdek wat Smart Health voor uw organisatie kan betekenen.

De vragenlijst engine: een adaptieve oplossing voor gezondheid en welzijn

Deze test maakt deel uit van de uitgebreide Smart Health vragenlijst engine. Aan het hoofd van deze engine staan de Smart Health Test voor het meten van gezondheid en leefstijl en de Smart Work Test, voor het meten van werkvermogen en werkbeleving. 

Daarnaast bevat de engine verschillende verdiepende tests over thema’s als stress, angst, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn. Wanneer de resultaten uit een van de hoofdtests daartoe aanleiding geven, krijgt de gebruiker automatisch relevante verdiepende test aangeboden. De verdiepende tests kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. Zo biedt de vragenlijst engine een gedetailleerd en adaptief instrument voor zowel individuele medewerkers als organisatieverantwoordelijken om datagedreven inzicht te krijgen in gezondheid en wellbeing.

Bent u klaar om wellbeing op de agenda te zetten?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Ook werk maken van welzijn? Maak een afspraak met Suzanne