Ga naar de hoofdinhoud.

Waarom veerkracht uw nieuwe bedrijfskapitaal is en hoe u het kunt vergroten

In een wereld die zich snel ontwikkelt en waar onvoorspelbaarheid eerder regel dan uitzondering is, vormt veerkracht het nieuwe sleutelwoord. Veerkrachtige medewerkers zijn niet alleen beter in staat om met verandering en uitdagingen om te gaan, maar ze dragen ook actief bij aan de innovatie, productiviteit en algehele gezondheid van uw organisatie. Hoe krijgt u als werkgever grip op de veerkracht binnen uw organisatie? In dit artikel duiken we in het belang van veerkracht en ontdekt u hoe u de veerkracht van uw medewerkers versterkt.

Wat is veerkracht?

Veerkracht verwijst naar het vermogen van een individu om effectief om te gaan met tegenslagen, veranderingen of uitdagingen, en hier sterker uit te komen. Het is die innerlijke kracht die iemand in staat stelt zich aan te passen aan moeilijke situaties en na een tegenslag weer op te krabbelen. In privésituaties helpt veerkracht mensen om persoonlijke crises, verliezen of gezondheidsproblemen te overwinnen en draagt het bij aan emotioneel welzijn. 

Veerkracht op de werkvloer

Op het werk bevordert veerkracht de capaciteit om met werkdruk, organisatorische veranderingen en tegenslagen om te gaan. Veerkracht is de afgelopen jaren dan ook steeds meer op de voorgrond getreden als een cruciale eigenschap voor zowel het persoonlijke welzijn van medewerkers als voor het algehele succes van een organisatie. Logisch, want de werkomgeving van vandaag de dag is dynamischer dan ooit: technologische innovaties, organisatorische herstructureringen, veranderende marktomstandigheden en andere factoren zijn aan de orde van de dag. medewerkers worden bovendien vaak geconfronteerd met strakke deadlines, veel (technologische) prikkels, hoge verwachtingen en een druk om te presteren. Veerkracht is dan ook essentieel. In de werksfeer betekent veerkracht het vermogen van medewerkers om:

 • Zich aan te passen aan verandering
  Dit kan gaan om technologische veranderingen, teamwijzigingen of veranderende bedrijfsdoelstellingen.

 • Om te gaan met druk
  Hierbij kan het gaan om deadlines, hoge prestatie- en kwaliteitseisen of het managen van conflicten.

 • Te herstellen van tegenslagen
  Dit kan variëren van kleine fouten tot grotere projectfouten of zelfs baan- of functieverlies.

 • Te leren en groeien
  Hierbij gaat het om het vermogen om feedback te verwerken, van fouten te leren en nieuwe vaardigheden te verwerven.

Waarom veerkracht een speerpunt zou moeten zijn binnen elke organisatie

Het bevorderen van veerkracht op de werkvloer kan helpen om de mentale en emotionele gezondheid van medewerkers te versterken en behouden. Dit draagt bij aan een hogere productiviteit en efficiëntie, betere prestaties, minder ziekteverzuim, een betere samenwerking tussen teams en een positieve werkcultuur. Kortom: aan een veerkrachtige organisatie.

Veerkracht meten

Om de veerkracht van individuen en van een organisatie in kaart te brengen, biedt Smart Health de Resilience Test aan. Dit is feitelijk de Connor Davidson Resilience Test (CD-RISC), hét wetenschappelijk gevalideerd psychometrisch instrument om de veerkracht van een individu te beoordelen. Deze test werd in 2003 ontwikkeld met als doel de effectiviteit van behandelingsinterventies te meten en de aard van veerkracht beter te begrijpen.

Het Smart Health platform met de Resilience Test.

Zo werkt de Smart Health Resilience Test

De Smart Health Resilience Test is opgebouwd uit 25 zorgvuldig geselecteerde onderdelen, elk gericht op een specifiek aspect van veerkracht. Door de scores op al deze onderdelen samen te voegen, wordt een totaalscore verkregen die een indicatie geeft van het veerkrachtigheidsniveau van de deelnemer. Een hogere score wijst op een sterkere veerkracht.

Het belang voor werkgevers en medewerkers

De Resilience Test is niet alleen van onschatbare waarde voor organisaties die het belang van veerkracht erkennen en willen investeren in het welzijn van hun medewerkers, maar biedt ook directe voordelen voor de medewerkers zelf. Door deelname aan deze test krijgen medewerkers inzicht in hun eigen veerkracht en kunnen zij gebieden identificeren waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen. Voor bedrijven betekent dit een kans om gerichte ondersteuning te bieden en proactieve interventies in te zetten. Tegelijkertijd stelt het medewerkers in staat om persoonlijke groei te realiseren, hun welzijn te verhogen en effectiever om te gaan met uitdagingen in zowel hun professionele als persoonlijke leven.

Waarom inzicht in veerkracht zo waardevol is

Inzicht krijgen in de veerkracht van medewerkers is om verschillende redenen belangrijk voor organisaties:

 • Welzijn van medewerkers
  Door het gebruik van de Resilience Test kunnen organisaties meer zicht krijgen op het veerkrachtniveau van hun medewerkers. Dit kan waardevolle informatie opleveren over hoe medewerkers omgaan met stress, verandering en uitdagingen.

 • Persoonlijke ontwikkeling en training
  Met de informatie van de Resilience Test kunnen HR-teams en managers gerichte trainingen en interventies ontwikkelen om de veerkracht van medewerkers te vergroten. Uiteraard kan dit ook met behulp van het aanbod, de informatie en de challenges op het Smart Health Platform.

 • Risicobeoordeling
  In tijden van verandering, zoals reorganisaties of grote projecten, kan het beoordelen van de veerkracht van teams helpen potentiële risico's of uitdagingen te identificeren en proactief te handelen.

 • Talentmanagement
  Het begrijpen van het veerkrachtniveau van potentiële kandidaten kan waardevol zijn bij wervings- en selectieprocessen

De gezondheidsindex voor werkgevers geeft inzicht in de veerkracht van een organisatie.

Waarom ook u in veerkracht zou moeten investeren

De Smart Health Resilience Test biedt werkgevers en HR-professionals een krachtig instrument om de veerkracht van medewerkers te meten. In een wereld die steeds complexer en dynamischer wordt, is het investeren in het begrijpen en ontwikkelen van de veerkracht van medewerkers niet alleen een investering in hun welzijn, maar ook in het toekomstige succes en de veerkracht van de organisatie zelf. De Smart Health Resilience Test is een bewezen hulpmiddel om dit te realiseren. Wacht niet tot morgen! Maak vandaag nog de keuze om de veerkracht binnen uw organisatie te meten en te versterken. Ontdek wat de Resilience Test voor uw team kan betekenen.

De vragenlijst engine: een adaptieve oplossing voor gezondheid en welzijn

Deze test maakt deel uit van de uitgebreide Smart Health vragenlijst engine. Aan het hoofd van deze engine staan de Smart Health Test voor het meten van gezondheid en leefstijl en de Smart Work Test, voor het meten van werkvermogen en werkbeleving. 

Daarnaast bevat de engine verschillende verdiepende tests over thema’s als stress, angst, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn. Wanneer de resultaten uit een van de hoofdtests daartoe aanleiding geven, krijgt de gebruiker automatisch relevante verdiepende test aangeboden. De verdiepende tests kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. Zo biedt de vragenlijst engine een gedetailleerd en adaptief instrument voor zowel individuele medewerkers als organisatieverantwoordelijken om datagedreven inzicht te krijgen in gezondheid en wellbeing.

Veerkracht binnen uw organisatie meten en versterken?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Ook een veerkrachtige organisatie? Maak een afspraak met Suzanne