Ga naar de hoofdinhoud.

Boeklancering: Hoop voor hart en hersenen

Over de invloed van een positieve levenshouding op gezondheid

Een wetenschappelijk positief duo: de één expert op het gebied van neuropsychologie en bewegingswetenschappen, de ander cardioloog, wetenschapper en schrijver. Erik Scherder en Smart Health's eigen Leonard Hofstra schreven een hoopvol boek over de invloed van een positieve levenshouding op gezondheid.

Voor de meesten van ons is geestelijk en lichamelijk zo gezond mogelijk leven het hoogste doel. Wie wil er nou niet gelukkig en gezond zijn? Als we ziek zijn, hopen we vurig dat we snel weer beter worden. Of het althans nog lang vol te houden, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. Hoop doet leven. En hoop biedt weerstand bij tegenslag. 

Hoe kunnen we de kans op een gezond en gelukkig leven vergroten? In hoop, optimisme en humor schuilt een enorm vermogen om dat doel te bereiken. Dit boek gaat over de kracht van hoop. Hoop heeft bijvoorbeeld een sterk beschermend effect tegen hart- en vaatziekten. En hoop en optimisme zijn hersenfuncties die trainbaar zijn! Er is dus hoop voor iedereen!

Wetenschappelijk extraatje: de HOOP scan

Om te onderzoeken hoe je ervoor staat op de schaal van HOOP, ontwikkelde Smart Health de HOOP scan. In 10 minuten ontdek je jouw kwaliteiten op het vlak van humor, ontspanning, optimisme en positiviteit. En je krijgt handvatten om met dé vier krachten jouw welzijn en jouw veerkracht te vergroten. Op basis van jouw antwoorden in de HOOP scan krijg je scores en adviezen om aan de hand van HOOP-factoren jouw veerkracht en welzijn te vergroten. En dat wil je. Want:

  • Veerkracht is het vermogen je aan te passen aan en te herstellen van moeilijke, stressvolle en mogelijk traumatische situaties. Het stelt je in staat zowel fysiek als mentaal te blijven functioneren. Veerkracht is de bewaker van je welzijn.

  • Welzijn heeft betrekking op je gevoel van welbevinden en kan zelfs worden omschreven als geluk. Het omvat naast de fysieke, de mentale, emotionele en sociale aspecten van het leven.

Veerkracht en welzijn

De HOOP scan is opgebouwd uit twee wetenschappelijke vragenlijsten: de Veerkracht vragenlijst, wat feitelijk de Connor Davidson Resilience Test (CD-RISC) is, en de Welzijn vragenlijst, wat feitelijk WHO-5 Well-Being Index is. De twee vragenlijsten zijn gedigitaliseerd door Smart Health en worden als zodanig aangeboden op het Smart Health platform voor leefstijlverbetering en wellbeing.

Veerkracht meetbaar maken

De Connor Davidson Resilience Test (CD-RISC), is het wetenschappelijk gevalideerd psychometrisch instrument om de veerkracht van een persoon te beoordelen. De test werd in 2003 ontwikkeld met als doel de aard van veerkracht beter te begrijpen. De Smart Health Veerkracht Test is opgebouwd uit 25 onderdelen, elk gericht op een specifiek aspect van veerkracht. Door de scores op al deze onderdelen samen te voegen, wordt een totaalscore verkregen die een indicatie geeft van het 'veerkrachtigheidsniveau' van de maker van de test. Een hogere score wijst op een sterkere veerkracht. Door de test krijgen mensen inzicht in hun eigen veerkracht en kunnen zij gebieden herkennen waarop ze zich kunnen ontwikkelen.

Inzicht in welzijn

De WHO-5 Well-Being Index werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie en is een betrouwbare, wetenschappelijk gevalideerde methode om mentaal welbevinden vast te stellen. Bij de Smart Health Welzijn Test vullen deelnemers een serie stellingen in, waarbij hun antwoorden worden omgezet in scores en advies betreffende hun welzijn en hoe dit te verhogen.

Wilt u meer weten of heeft u een mediaverzoek?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?