Ga naar de hoofdinhoud.

Mensen met fysieke baan minder gezond dan mensen met kantoorbaan

Rotterdam, 27 maart 2023 — De Gezondheidsindex is de nieuwe graadmeter voor de gezondheid van medewerkers binnen een organisatie. Bedrijven met gezonde medewerkers zijn succesvoller. Maar hoe gezond de medewerkers werkelijk zijn, dat was tot nu toe moeilijk meetbaar. Met de Gezondheidsindex die uit de rapportage van platform voor leefstijlverbetering Smart Health komt, wordt de gezondheid van medewerkers in kaart gebracht en uitgedrukt in één alles omvattend leefstijlcijfer, gebaseerd op feitelijke data. Uit de data van 11.000 medewerkers die al beschikbaar zijn kan Smart Health een aantal interessante conclusies trekken.

Learnings tot nu toe

Op basis van de data van meer van 11.000 medewerkers van bedrijven zoals AFAS, Zeeman, Kadaster en SPAR zijn interessante gegevens uit de Gezondheidsindex te halen:

Mensen met fysieke baan zijn minder gezond dan mensen met een kantoorbaan

  • Ze eten significant minder groenten en meer suiker

  • Ze hebben meer stress en slapen slechter

  • Mensen met fysieke baan scoren wel beter dan kantoormedewerkers als het gaat om minder alcoholconsumptie (3,4 glazen versus 5,1 glazen per week)

Voeding is het belangrijkste leefstijlelement om gezondheid van Nederlandse werknemers te verbeteren. 

  • Meer fruit en groenten en minder verzadigd vet en suiker op de werkvloer kan groot verschil maken

Het is gegarandeerd mogelijk om de waarden van de Gezondheidsindex te verbeteren. En daarmee: 

  • het ziekteverzuimcijfer binnen een bedrijf met 20% terug te dringen;

  • het stressniveau met 30% te verlagen;

  • en het hartrisico te verlagen met 28%.

Streven naar een 8

Wat we nu zien in de data van onze huidige opdrachtgevers, is dat dienstverlenende bedrijven gemiddeld een 6,8 scoren. In retail is dat gemiddeld een 5,9. “Dat lijkt een mooie voldoende, maar wij spreken eigenlijk pas van een echte goede gezondheid vanaf leefstijlcijfer 8. Dit betekent dat er ook een hele wereld te winnen is qua vitaliteit en gezondheid voor de werknemers” licht Prof. Dr. Leonard Hofstra, cardioloog en medical advisor, toe. “Een 8 halen is moeilijk, maar we zien ook dat elke tiende verbetering al winst op levert. Een beter leefstijlcijfer zorgt gegarandeerd voor een lager ziekteverzuimcijfer, een lager stressniveau en een lager hartrisico.” In de toekomst verwacht Smart Health ook voor andere branches en op andere topics interessante data te kunnen delen.

Medisch gevalideerde vragenlijst engine

De Gezondheidsindex is gebaseerd op een medisch gevalideerde, online vragenlijst met 120 vragen. Dit is tegelijkertijd een goedgekeurd Preventief Medisch Onderzoek. Voor bedrijven die al een PMO hebben, biedt het platform een gedigitaliseerde variant van het Huis van Werkvermogen; een vragenlijst die de ‘workability’ in kaart brengt. Ook biedt Smart Health harde data op waardes als veerkracht, zelfredzaamheid en welzijn van de medewerkers. Uit de vragenlijstengine rollen resultaten die een goed inzicht geven in de gezondheid, persoonlijk teruggekoppeld aan de deelnemers en gegroepeerd en geanonimiseerd aan de werkgever. Zie het als een dashboard op het gebied van de fysieke en mentale gezondheid binnen de organisatie.


Het feit dat alles gedreven en automatisch gaat, zorgt er bovendien voor dat gespecialiseerde vragenlijsten automatisch toegankelijk worden. Wanneer er in een organisatie bijvoorbeeld een relatief hoog stresscijfer uitkomt, wordt door middel van de DASS (Depression Anxiety Stress Scale) gedetailleerdere data verkregen, waarop een bedrijf vervolgens – geadviseerd door Smart Health – kan acteren. 

Meer weten of een media verzoek?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?