Ga naar de hoofdinhoud.

Preventief Medisch Onderzoek – alles wat werkgevers moeten weten

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers een medisch onderzoek aan te bieden. Zo’n test heet in de Arbowet een preventief medisch onderzoek en wordt vaak afgekort als PMO. 

Het doel van zo’n door werkgevers aangeboden test is het bewaken en bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Ook brengt zo’n PMO de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Dat zijn niet alleen risico’s die met het werk te maken hebben, maar ook risico’s die ontstaan door de leefstijl of privé-situatie van de medewerker. 

Preventief medisch onderzoek: preventie van ziekte

Met een preventief medisch onderzoek in de vorm van een PMO breng je de gezondheidsrisico's in kaart, zowel voor werknemers individueel als voor de organisatie als geheel. Het ervaren van bepaalde klachten kan aanleiding zijn om een medewerker een PMO aan te bieden, maar medewerkers kunnen zo’n PMO ook ondergaan als ze zich zo fit als een hoentje voelen. Een goede gezondheidstest geeft hen namelijk inzicht in hun leefstijl en wat ze zouden kunnen veranderen om hun gezondheid te verbeteren. Daarom wordt zo’n test ook wel een preventieve gezondheidstest of preventietest genoemd. 

Online preventief medisch onderzoek

Een preventieve gezondheidstest kan door een arts worden afgenomen, maar dat hoeft niet. Er bestaan ook digitale tests, die je al dan niet online kunt invullen. Er bestaat zelfs een gezondheidstest die 100% online wordt afgenomen en toch net zo’n nauwkeurige uitslag geeft als een fysiek onderzoek door een arts. Deze test is bovendien een PMO in de zin van de Arbowet. Deze test wordt aangeboden door Smart Health. Het grote voordeel van zo'n online medisch onderzoek, is dat de geanonimiseerde data die je daarmee ophaalt voor werkgevers een waardevolle bron van data is. De gezondheidsrisico’s binnen de organisatie kunnen er nauwgezet mee in kaart worden gebracht en door de test periodiek aan te bieden kan ook de effectiviteit van het eigen preventiebeleid ermee worden gemeten. 

Voordelen online PMO

 • Laagdrempelig

 • Door medewerkers in te vullen op elk gewenst moment

 • Frequenter aan te bieden

 • Goedkoper

 • Inzicht in risico’s een aandachtsgebieden binnen het bedrijf

Preventief leefstijl en hartrisico meten

De preventieve gezondheidstest meet de leefstijl en het hartrisico van degene die hem invult. Het hartrisico is de kans dat iemand de komende tien jaar een hart- en vaatziekte ontwikkelt. Leefstijlfactoren hebben een grote invloed op onze gezondheid en ook op dit hartrisico. Een gezonde leefstijl werkt preventief tegen tal van chronische ziekten, zoals diabetes, kanker, dementie, obesitas en hart- en vaatziekten. Deze leefstijlfactoren komen aan bod komen in een online preventief medisch onderzoek:

 • Voeding (groente- en fruitinname, vetinname, suikerinname)

 • Beweging

 • Slaap

 • Stress

 • Alcoholinname

 • Roken

 • Bloeddruk

 • Erfelijkheid

Wetenschappelijk gevalideerd online PMO

Wil jij een door medici ontworpen en door de Nederlandse gezondheidsraad goedgekeurd preventief medisch onderzoek aanbieden aan je medewerkers? Hen een laagdrempelig online PMO aanbieden dat als basis kan dienen voor het effectief bevorderen van de gezondheid binnen jouw organisatie? Dan is het PMO van Smart Health dé oplossing voor jou:

 1. Volledig online – Dus geen fysiek onderzoek en toch in nagenoeg alle gevallen dezelfde uitslag als een onderzoek door een arts.

 2. Inzicht in hartrisico en leefstijl – deelnemers worden getest op twintig factoren (o.a. voeding, beweging, stress, slaap, roken en alcoholinname. Op basis van de score volgt een persoonlijk advies. 

 3. Persoonlijke leefstijlcijfer en één hartrisico-score die altijd te updaten zijn. 

 4. Wetenschappelijk gevalideerd – Het enige medisch gevalideerde online PMO van Nederland, goedgekeurd door de Gezondheidsraad.

 5. Tal van aanvullende gezondheidstests – Bijvoorbeeld op het gebied van burn-out, stress, slaap en DNA. 

 6. Persoonlijk aanbod van Health Partners, op basis van de eigen scores.

 7. Periodieke challenges op het gebied van voeding, beweging, mentaal welzijn en teamwork.

 8. Inspirerende online omgeving die iedereen motiveert met zijn leefstijl aan de slag te gaan.

Smart Health biedt bedrijven een aantal met elkaar samenhangende en elkaar versterkende diensten en producten, waarmee zij op een laagdrempelige en goedkope manier een gezonde leefstijl onder medewerkers kunnen stimuleren en het ziekteverzuim kunnen reduceren. 

Op zoek naar een innovatief en slim PMO?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?