Ga naar de hoofdinhoud.

Ontdek de kracht van positieve gezondheid voor uw organisatie

Het concept Positieve Gezondheid biedt een vernieuwende en bredere kijk op gezondheid en welzijn. Deze benadering wordt vanaf nu ondersteund door het Smart Health platform. Ontdek het belang van Positieve Gezondheid voor het individu en voor de organisatie en hoe de Positieve Gezondheid Test dit meetbaar maakt.

 

Steeds meer werkgevers zijn zich ervan bewust dat gezondheid over veel meer gaat dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het concept positieve gezondheid biedt een frisse blik op dit onderwerp, dat goed aansluit bij Smart Healths empowering visie op gezondheid en welzijn. Daarom bieden we op ons platform vanaf nu ook de Positieve Gezondheid Test aan. 

Wat is positieve gezondheid?

Het begrip Positieve Gezondheid, ontwikkeld door het Institute for Positive Health (IPH), biedt een kader dat verder kijkt dan de gangbare gezondheidsindicatoren zoals de afwezigheid van ziekte of aandoeningen. Het concept omvat ook elementen zoals emotioneel welzijn, sociale cohesie en zingeving. Deze factoren worden nog vaak over het hoofd gezien, terwijl ze net zoveel invloed kunnen hebben op iemands algehele welzijn als traditionele medische gezondheidsindicatoren. 

De elementen van Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid biedt een holistisch perspectief dat over lichamelijk, mentaal en sociaal welzijn gaat. Het omvat onder meer:

  • lichamelijk welzijn;

  • mentale gezondheid;

  • sociaal welzijn;

  • zingeving;

  • kwaliteit van leven;

  • maatschappelijke participatie;

  • dagelijks functioneren;

  • veerkracht;

  • talenten en vaardigheden;

  • zelfbewustzijn. 

Al deze factoren vormen gezamenlijk een rijk beeld van wat gezondheid in een bredere zin inhoudt en dragen bij aan een geïntegreerde benadering ervan.

Het Smart Health platform met de Positieve Gezondheidstest.

Positieve Gezondheid meten

Smart Health heeft de Positieve Gezondheid Test aan haar platform toegevoegd als instrument voor het meten en verbeteren van deze veelzijdige gezondheidsfactoren. De testresultaten geven een beeld van de huidige staat van de gezondheid van medewerkers en bieden ook aan organisaties bruikbare inzichten in aandacht- of verbeterpunten. 

Trusted partner

Maar daar blijft het niet bij. Met een ambitieus doel data uit ten minste 10.000 ingevulde tests te verzamelen, wil Smart Health bijdragen aan de validatie van deze kansrijke gezondheidsmethode. Deze omvangrijke dataset zal niet alleen helpen bij het verfijnen van de test zelf, maar ook bijdragen aan het bredere wetenschappelijke discours over positieve gezondheid. Als eerste trusted partner van IPH positioneert Smart Health zich met deze validatieambitie als een voorloper op het gebied van een wetenschappelijke benadering van positieve gezondheid. 

Het belang van Positieve Gezondheid voor medewerkers

De meerwaarde van het omarmen van positieve gezondheid op de werkvloer ligt in de omvattende aanpak, die niet alleen symptomen bestrijdt, maar ook bijdraagt aan een fundamentele verbetering van het algehele welzijn. Positieve Gezondheid stelt mensen in staat een persoonlijk en betekenisvol pad naar hun eigen welzijn uit te stippelen, wat leidt tot meer voldoening en een groter gevoel van betrokkenheid, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Het is een diepte-investering in uw medewerkers en dat is er een die zich veelvoudig terugbetaalt.

De meerwaarde voor werkgevers

Op het niveau van organisaties leidt positieve gezondheid tot een energiekere werkcultuur waarin de cohesie groot is en het verzuimpercentage lager ligt. Een dergelijke cultuur versterkt de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, wat vervolgens weer bijdraagt aan een betere productiviteit en minder verloop. Positieve Gezondheid kan ook fungeren als een katalysator voor duurzaamheid en innovatie. Bovendien maakt de focus op de 'zachte' kant van gezondheid het mogelijk om meer gepersonaliseerde, humane interventies te ontwikkelen, wat de effectiviteit ervan kan verbeteren. Het implementeren van Positieve Gezondheid is dus een strategische beslissing die de langetermijndoelen van de organisatie op vele fronten kan ondersteunen.

Zet Positieve Gezondheid centraal in uw organisatie

In een rap veranderend werklandschap is enkel oog hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers niet genoeg. Aspecten als sociaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven wegen evenredig mee. Het concept positieve gezondheid biedt werkgevers een veelbelovend kader om deze multidimensionale benadering van gezondheid te omarmen. En dankzij de implementatie van de Positieve Gezondheid Test op het Smart Health Platform kan uw organisatie een belangrijke stap zetten in het kwantificeren en verbeteren ervan. 

Nu is het moment om deze nieuwe benadering van gezondheid te omarmen en te investeren in het welzijn van uw werknemers en de duurzaamheid van uw organisatie. Bent u klaar voor een positief gezonde organisatie? Zet vandaag nog de eerste stap en neem contact met ons op.

De gezondheidsindex geeft inzicht in de algehele gezondheid van een organisatie.

De vragenlijst engine: een adaptieve oplossing voor gezondheid en welzijn

Deze test maakt deel uit van de uitgebreide Smart Health vragenlijst engine. Aan het hoofd van deze engine staan de Smart Health Test voor het meten van gezondheid en leefstijl en de Smart Work Test, voor het meten van werkvermogen en werkbeleving. 

Daarnaast bevat de engine verschillende verdiepende tests over thema’s als stress, angst, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn. Wanneer de resultaten uit een van de hoofdtests daartoe aanleiding geven, krijgt de gebruiker automatisch relevante verdiepende test aangeboden. De verdiepende tests kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden. Zo biedt de vragenlijst engine een gedetailleerd en adaptief instrument voor zowel individuele medewerkers als organisatieverantwoordelijken om datagedreven inzicht te krijgen in gezondheid en wellbeing.

Bent u klaar voor een Positief Gezonde organisatie?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Positieve gezondheid centraal zetten in uw organisatie? Maak een afspraak met Suzanne