Ga naar de hoofdinhoud.

Verzuim terugdringen met behulp van een verzuimexpert

Verzuim terugdringen is iets waar slimme werkgevers serieus mee bezig zijn, want als werknemers ziek thuis zitten, kost dat veel geld. Een zieke werknemer kost een werkgever 250 tot 300 euro per dag, want de loon moet gewoon worden doorbetaald terwijl er tegelijk een verlies aan arbeidskracht is. Ziekteverzuim onder medewerkers is dus iets dat je als werkgever maar beter kunt voorkomen. Daarom is het slim om er een verzuimexpert bij te halen.

Verzuim terugdringen met behulp van een verzuimexpert

Werkgevers die willen investeren in gezonde medewerkers, zullen moeten inzetten op preventie. Maar hoe doe je dat? Een verzuimexpert kan hierbij helpen. Verzuimpreventie begint meestal met het aanbieden van een preventief medisch onderzoek (PMO). Goede verzuimexperts hebben zo’n PMO zelf in huis. Daarna zal de werkgever in samenspraak met de verzuimexpert een aantal maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld om stress te reduceren, gezonde voeding te stimuleren en ervoor de zorgen dat medewerkers voldoende bewegen. Zo maken werkgevers hun werknemers ‘duurzaam inzetbaar’, zoals dat heet. 

Verzuim terugdringen is duurzame inzetbaarheid stimuleren

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun huidige en toekomstige werk met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven functioneren. Duurzame inzetbaarheid wordt beïnvloed door de werkcontext, maar ook door de eigen attitude en motivatie en leefstijl van de medewerker. Een verzuimexpert weet precies wat je als werkgever kunt doen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Gezondheid als voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid

Gezondheid is een van de basisvoorwaarden voor duurzame inzetbaarheid. Of iemand gezond is en blijft, hangt voor een belangrijk deel samen met zijn leefgewoonten, maar bijvoorbeeld ook met de omstandigheden op het werk. Hoe gezonder iemands leefstijl en werkomgeving, hoe vitaler hij in het leven staat en des te veerkrachtiger hij in zijn werk opereert. Met behulp van een verzuimexpert kun je binnen jouw organisatie onderzoeken hoe het met de vitaliteit op de werkvloer is gesteld. 

Fitte medewerkers met behulp van een verzuimexpert

Werkgevers doen er dus verstandig aan die vitaliteit te bevorderen onder hun werknemers. Niet alleen voor het verzuim terugdringen, maar ook omdat het bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Bovendien wordt tegenwoordig van werkgevers verwacht dat zij aandacht hebben voor het fysieke en mentale welzijn van hun medewerkers. 

PMO als basis voor preventie

Hét vertrekpunt voor het stimuleren van vitaliteit onder medewerkers, is, zoals hierboven al even aangestipt, een (online) gezondheidstest. Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om hun medewerkers zo’n preventieve gezondheidstest aan te bieden. Zo’n test heet een preventief medisch onderzoek en wordt vaak afgekort als PMO. Zo’n PMO brengt de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Dat zijn niet alleen risico’s die met het werk te maken hebben, maar ook risico’s die ontstaan door de leefstijl of privé-situatie van de medewerker.  

Online of fysiek PMO?

Een PMO kan door een arts worden afgenomen, maar dat hoeft niet. Smart Health heeft een gezondheidstest die 100% online wordt afgenomen en toch net zo’n nauwkeurige uitslag geeft als een fysiek onderzoek door een arts. Deze test is bovendien een PMO in de zin van de Arbowet. Door de verzamelde, geanonimiseerde data uit de online gezondheidstest, krijgen de werkgever en de verzuimexpert goed inzicht in aandachtspunten binnen de organisatie, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen en dus verzuim kunnen terugdringen.

Het voordeel van verzuim terugdringen met online PMO

Voor werkgevers en verzuimexperts biedt het veel voordelen verzuim terug te dringen met behulp van een online gezondheidstest. Het is niet alleen laagdrempeliger, frequenter aan te bieden en goedkoper, maar geeft de werkgever bovendien waardevolle inzichten in de risico’s en aandachtsgebieden binnen zijn bedrijf. Bovendien is de interne voortgang op het gebied van preventie ook beter te monitoren met behulp van de data uit een online PMO. 

Op zoek naar een data-gedreven oplossing voor het terugdringen van verzuim, met een laagdrempelig, medisch gevalideerd online PMO? Neem dan contact op met Smart Health. 

Verzuim terugdringen met een online PMO? Boel een demo.

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?