Ga naar de hoofdinhoud.

Interview: 'Gezondheid en vitaliteit horen bij nieuw leiderschap'

Er bestaat een kenmerkende kloof in Nederland. Te weten: de gezondheidskloof. “Waar je wordt geboren, je opleiding en je inkomen hebben een enorme invloed op je gezondheidstoestand en je welzijn”, stelt Suzanne van Pelt, CEO en founder van Smart Health. 

Interview FD Bijlage 'The future of work' — 19 februari 2024
Tekst Hugo Schrameyer

Van Pelt wil zich niet beperken tot de constatering dat je omgeving sterk bepalend is (“Of je aan ‘deze kant’ of aan de ‘andere kant’ van de stad bent geboren, kan tot wel acht jaar levensverwachting schelen), maar zet zich als leefstijlactivist ook daadwerkelijk praktisch in. Met haar organisatie Smart Health biedt ze een datagedreven platform om gezondheid en wellbeing van mensen te stimuleren.
“Ziekteverzuim wordt in Nederland veel te oppervlakkig benaderd. Pas als een persoon ziek wordt, kan er sprake zijn van een medische interventie. Mijn visie is dat overheid, gemeente en bedrijfsleven moeten samenwerken om leefstijl, gezondheid en preventie te prioriteren. Dus een 360 graden aanpak. Want je moet ziekteverzuim breder zien dan alleen werk-gerelateerd, een medewerker wordt ook beïnvloed in de omgeving waarin die woont” aldus Van Pelt.

Bovendien zal het bedrijfsleven veel meer doordrongen moeten raken dat gezondheid in de haarvaten van de organisatie hoort. Dat leidt immers tot profijt op alle vlakken, van minder ziekteverzuim tot meer werkgeluk, hogere productiviteit en meer loyaliteit. Dus ook: meer omzet en winst. 

Daar valt weinig tegen in te brengen. De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat ondernemers primair gericht zijn op het bedrijfsproces zelf. Valt het welbevinden eigenlijk onder de aandachtscope van het zakenleven? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden, want een gezonde organisatie is ook een succesvolle organisatie. Een bedrijf met gezonde en vitale medewerkers levert logischerwijs een betere businesscase op. Ziekteverzuim is duur en leidt tot veel gedoe, preventie daarentegen kost slechts een fractie daarvan en voorkomt veel narigheid. 

Van Pelt: “Er is geen ontkomen aan om tot leefstijl en gezondheid tot prioriteit te maken, te meer omdat de overheid via wetgeving bedrijven dwingt om gezondheid van werknemers te monitoren. Het Preventief Medisch Onderzoek maakt tegenwoordig deel uit van de Arbowet. Bovendien geldt voor de jongere generaties dat werkgeluk en gezondheid als vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfscultuur worden ervaren. Medewerkers willen zich loyaal voelen aan een organisatie die hun welzijn serieus nemen.”

Suzanne boeken als spreker of een ander mediaverzoek?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Aan de slag met veerkracht en verzuim in uw organisatie? Maak een afspraak met Job