Ga naar de hoofdinhoud.

HOOP scan toont aan: Hersenstichting donateurs zijn bijzonder hoopvol!

De eerste Hoop theatershow is een feit. Maar liefst 1.100 donateurs van de Hersenstichting woonden de première bij van de theater lecture door Erik Scherder en Leonard Hofstra in het PHIL in Haarlem. De Hoop theatershow laat iedereen in een anderhalf uur op een amusante manier kennismaken met de inhoud en onderzoek van hun nieuwe boek Hoop voor hart en hersenen.

Foto's door Jaime Korbee

Maar het onderzoek naar hoe positief mensen in het leven staan, staat niet stil. Ook willen Leonard en Erik lezers van hun boek, en iedereen in het algemeen, de kans geven om te onderzoeken hoe zij in het leven staan. Daarom vulden tijdens de show alle bezoekers samen de HOOP scan in. De eerste resultaten werden direct op een realtime resultaten dashboard getoond.

Een wetenschappelijke scan

De HOOP scan meet de mate van veerkracht en welzijn van de deelnemer. Veerkracht is het vermogen je aan te passen aan en te herstellen van moeilijke, stressvolle en mogelijk traumatische situaties. Het stelt je in staat zowel fysiek als mentaal te blijven functioneren. Welzijn heeft betrekking op het gevoel van welbevinden en kan zelfs worden omschreven als geluk. Het omvat de fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten van het leven.

Naast scores ontving elke deelnemer ook adviezen om zowel veerkracht en welzijn te verbeteren, door humor, ontspanning, optimisme en positiviteit, in te zetten. De natuurlijke tools die onze positieve kant helpen winnen van de negatieve.

Van 18 tot 85 jaar

Maar liefst 825 bezoekers van de lezing vulden de HOOP scan in! De jongste deelnemer was 18 jaar en de oudste 85 jaar. Van iedereen die meedeed was 63% vrouw en 36% man.

De gemiddelde score op veerkracht van het Hersenstichting publiek bleek 30 punten. Een score tussen de 27 en 31 punten betekent een matige veerkracht. Dit kan betekenen dat deelnemers langer dan gewenst geprikkeld blijven door stressfactoren. Een score hoger dan 32 punten betekent een gezonde veerkracht. Dan is men goed in staat terug te veren vanuit moeilijke situaties en zal snel weer in volledige kracht staan. Op welzijn scoorde het publiek hoog: maar liefst 68 punten. Een welzijnsscore hoger dan 51 punten suggereert dat men zich goed voelt en prima in zijn of haar vel zit.

Ouder en wijzer

We zien dat het publiek van de Hersenstichting ouder dan 60 jaar, beter scoorde op welzijn dan het jongere publiek. Daarin is deze groep niet uniek. Over het algemeen stijgt het gevoel van welzijn naarmate men ouder wordt. Dit heeft te maken met zogenaamde 'emotionele wijsheid', die vergaard wordt met het verstrijken van de jaren en leidt tot betere keuzes. Ondanks zaken als een verslechterende gezondheid of een lager inkomen, weten ouderen hun welzijn te verhogen door zich te richten op minder, maar meer voldoening gevende sociale contacten en ervaringen.

Veerkracht of wilskracht?

Wat verder opvalt, is een stijgende trend in zowel veerkracht als welzijn naarmate het opleidingsniveau stijgt. Ook dit zien we niet alleen bij het publiek van de Hersenstichting, maar ook bij het totaal van de ingevulde scans. Over dit gegeven is nog weinig research beschikbaar, maar het lijkt erop dat mensen met een hoge veerkracht zich met minder moeite door een opleiding heen werken. Ofwel: omdat men zich niet snel uit het veld laat staan, heeft men minder moeite om een (hogere) opleiding te voltooien dan iemand met minder veerkracht.

De groep met de hoogste scores

Wat met name opvalt in de scores van het Hersenstichting publiek, is dat ze opmerkelijk hoger scoorde dan de gemiddelde scores van alle ingevulde HOOP scans samen, op zowel veerkracht als welzijn. Dat is een mooie opsteker. Een mogelijke verklaring van de hoge zou kunnen zijn dat deze gerelateerd kunnen worden aan de persoonlijke situatie. Het publiek bestond veelal uit donateurs van de Hersenstichting en zij zullen zeer waarschijnlijk donateur zijn geworden omdat of zijzelf of een naaste te maken heeft met een hersenaandoening. Juist het leven met en aanpassen aan een tegenslag zou kunnen zorgen voor meer veerkracht en zou kunnen leiden tot betere keuzes in voldoening gevende sociale contacten en ervaringen.


Interesse in het boek? U bestelt het hier >
Interesse in de HOOP scan? U vindt 'm hier >
Interesse in een custom HOOP scan of lecture? Neem contact op >

Heeft u interesse in een lezing over HOOP of een mediaverzoek?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

De Gezondheidsindex van uw organisatie verhogen?