Ga naar de hoofdinhoud.

Interview: 'Een meer veerkrachtige organisatie begint met een gezonde leefstijl'

CEO en Smart Health founder Suzanne van Pelt en cardioloog en mede-founder Leonard Hofstra afficheren zich als leefstijlactivisten van het eerste uur. ‘We geloven dat goede gezondheid een recht is voor iedereen.’ Met het Smart Health-platform – met inzet van data en wetenschappelijk onderbouwde keuzes – helpen ze mensen, organisaties en gemeenten bij een betere leefstijl.

Interview Topic Talks — december 2023
Tekst Hans Pieters

Ongeveer 90 procent van alle hart- en vaatziekten zijn leefstijlgerelateerd. ‘Daar zijn grote studies naar gedaan met overtuigende resultaten. Hetzelfde geldt voor een beroerte,’ vertelt Hofstra. ‘Dat betekent dat het overgrote deel van de patiënten in mijn kliniek daar zijn vanwege hun ongezonde leefstijl. Dat is mijn inspiratie om te doen wat we nu doen met Smart Health. ‘Als je één risicofactor hebt, zoals roken, heb je al een veel grotere kans om uit te vallen. Als je zwaar bent, of stress hebt, geldt exact hetzelfde.’ Met preventieve zorg heb je enorme invloed op de gezondheidsrisico’s. Dus ligt het enorm voor de hand dat je aan een gezonde leefstijl gaat werken, menen Van Pelt en Hofstra. ‘Het verlaagt het risico op hartklachten. En voor bedrijven geldt hetzelfde. ‘Als je zorg dat je werkpopulatie fitter is, minder stress heeft, beter slaapt, ietsje afvalt en meer beweegt, is het statistisch logisch dat je werkverzuim daalt.’

Data gedreven platform

Smart Health is het data gedreven platform voor gezondheid en welzijn, met meer dan een half miljoen profielen. Het platform helpt bedrijven en gemeenten bij het bereikbaar maken van een gezonde leefstijl voor individuele medewerkers en inwoners. De gezondheidsindex, een realtime gezondheidsmeter, biedt inzicht in de scores op groepsniveau. Met wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijsten brengt het platform snel en efficiënt de gezondheid en het welzijn van ieder individu in kaart. Een op maat gesteld persoonlijk plan helpt mensen hun leefstijl, mentaal welzijn en veerkracht te verbeteren. Het Smart Health platform koppelt de uitkomsten van een vragenlijst bovendien aan beslisregels of algoritmes. ‘Die beslisregels selecteren voor hem of haar de allerbeste keuzes om de lifestyle te verbeteren. Dus, de best mogelijke tips, adviezen, maar ook producten en diensten —allemaal passend bij iemands persoonlijke situatie, voor de beste ondersteuning,’ aldus Van Pelt. Het verschil met andere leefstijlplatforms is dat Smart Health ‘meereist’ met de deelnemer, met een ‘tijdlijn’ onder de ondersteuning. ‘Als iemands gezondheid verbetert of de stress vermindert, past het platform zich precies aan op de actuele situatie van de deelnemer. En krijgt hij of zij op dát moment weer de beste handvatten om de leefstijl te verbeteren.’

Gezondheidskloof

Beide founders zijn dit begonnen omdat ze de gezondheidskloof willen dichten, vertellen ze. ‘Waar je wordt geboren, de opleiding en je inkomen hebben enorme invloed. We werken voor veel sociale bedrijven en gemeenten, om mensen via preventie te helpen,’ stelt Van Pelt. Hofstra valt haar bij: ‘Onze basale missie is om van preventie het dominante businessmodel te maken. Nu is ziekte het dominante model. Aan een patiënt wordt veel geld verdiend. Je kunt beter voorkomen dat iemand ziek wordt. Dat is een slimmer, effectiever businessmodel dan wachten tot het fout gaat.’ Als voorbeeld noemt hij burn-out. ‘Kijk eens hoeveel tijd en leed dat kost. Je kunt veel beter voorkomen dat mensen dat punt bereiken. We hebben tools om dat te signaleren en te zorgen dat er op tijd een interventie is.’ Hij maakt de vergelijking met het hart. ‘Als je op tijd signaleert dat er iets fout is, dan kun je met tabletten voorkomen dat iemand een hartinfarct krijgt.’

Laaggeletterdheid

Aanvankelijk lag de focus van Smart Health sterk op leefstijl en hartrisico. Sinds begin 2023 is ook een focus op de zachte kant van gezondheid. ‘Hoe veerkrachtig ben je? Hoe optimistisch ben je? Wat is jouw werkvermogen? Wat is je werkbeleving? Wat is je zelfeffectiviteit (vertrouwen in je eigen bekwaamheid om invloed uit te oefenen op je werk en je omgeving, red.)? Dat blijkt een enorme impact te hebben op hoe iemand functioneert en hoe hoog de kans is op uitval en gezondheidsklachten.’ ‘Op een bepaalde afdeling kan ongelofelijk veel stress zijn. Op een andere afdeling zijn mensen te zwaar. Op die manier kun je als bedrijf strategie maken op het gebied van vitaliteit en welzijn,’ verklaart Hofstra. 

Het Smart Health platform biedt werkgevers een op data gedreven tool en platform om werknemers te helpen om gezond te leven en gericht actie te ondernemen. Bedrijven zijn een eigen ecosysteem, met een gevarieerde populatie van hoog opgeleid tot laaggeletterd, net als de maatschappij. Van Pelt gebruikt Zeeman, dat 10.000 mensen in dienst heeft, als voorbeeld. ‘Het is een soort van gemiddelde van Nederland, met medewerkers op het hoofdkwartier, het winkelpersoneel, de distributie en de chauffeurs.’ Ze vertelt over een challenge waarbij alle medewerkers van Zeeman tussen november 2022 en september 2023 gezamenlijk 7,5 miljoen stappen hebben gezet. Anderhalf keer de wereld rond! ‘Dat levert een enorme gezondheidswinst op. Ook voor de toekomst. Als je gemiddeld 10.000 stappen per dag zet, halveert de kans op Alzheimer.’

"We garanderen 20 procent reductie op het ziekteverzuimcijfer"

Huis van werkvermogen

Een HR-begrip dat Smart Health hanteert en heeft gedigitaliseerd, is ‘Huis van Werkvermogen’, vertelt Van Pelt. ‘Op welke etage sta je in jouw Huis van Werkvermogen en wat kun je nog aan? Het geeft je inzicht wat je nog aankunt en of je op de goede plek zit. Hoe beter je weet op welke etage iemand zit, des te beter kun je zelf en als organisatie stappen zetten om je welzijn en veerkracht te vergroten.’ Wanneer het gesprek over leefstijl gaat, beland je vaak in lastige discussies, is de ervaring van Hofstra. ‘Per dag maken we alleen al over voeding 200 verschillende keuzes. Dus als ik met een patiënt in discussie moet over wat hij beter wel of niet kan eten, moet ik 200 minidiscussies voeren. Dat is niet te doen. Dat geeft al aan hoe belangrijk het is om een platform als Smart Health te hebben om dat voor iemand uit te zoeken.’ Exact hetzelfde kun je doen voor stress, bewegen, slaap, alcohol en voeding. 

Bereikbaar voor iedereen

Smart Health garandeert 20 procent reductie op het ziekteverzuim. Hofstra vertelt trots het verhaal van een opdrachtgever. ‘Na de introductie van Smart Health daalde het ziekteverzuim dermate, dat ze in een lagere verzekeringsklasse belandden. De cash-back van de verzekeraar was vele malen hoger dan de uitgave voor Smart Health. Deelname aan het platform kost nog geen 14 cent per deelnemer per dag. Ons idee is altijd geweest dat het altijd moet gaan over de vraag: wat levert het op? Voor de mens zelf en voor bedrijven. Het is een innovatief en wetenschappelijk zeer solide platform dat bereikbaar is voor iedereen, omdat het online én tegen een laag tarief beschikbaar is.’

Heeft u interesse in een kennismaking of demo van het platform?

Alle insights en nieuws ontvangen?

Stuur mij de newsletter

Je ontvangt 'm maximaal een keer per maand.

Aan de slag met veerkracht en verzuim in uw organisatie? Maak een afspraak met Job