Ga naar de hoofdinhoud.

Wat is de gezondheidsindex van uw organisatie?

Accepteer de Marketing Cookies om de video te bekijken

Cookie Instellingen
Maak een afspraak

De vitaliteit van uw organisatie in kaart

De gezondheid van uw medewerkers bepaalt het succes van uw onderneming. Meer dan u wellicht denkt. De gezondheidsindex van Smart Health geeft nauwkeurig en snel inzicht in de vitaliteit van uw organisatie. Hiermee stuurt u gericht aan op duurzame inzetbaarheid en monitort u eenvoudig zaken als werkdruk, voeding en verzuim. Anoniem en volledig datagedreven.

De gezondheidsindex maakt de gezondheid van uw organisatie in een oogopslag duidelijk: één overzichtelijk leefstijlcijfer op basis van de scores van twaalf verschillende leefstijlfactoren gemeten onder uw medewerkers. Voor meer inzicht zoomt u in per thema of per afdeling vanaf vijftig deelnemers. Dit geeft u grip op de inzetbaarheid en het werkgeluk van uw medewerkers. En daarmee op uw kosten.

Onze garanties

20 %

reductie van het ziekteverzuimcijfer

30 %

daling van de stressscore

28 %

daling van het hartrisico

30 %

toename van het werkgeluk

70 %

engagement van werknemers

Voldoe aan wettelijke PMO-verplichting

Met Smart Health voldoet u automatisch aan de wettelijke verplichting om uw medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Ons PMO is digitaal in te vullen.

Alles over ons e-PMO

20% reductie ziekteverzuimcijfer

Leefstijl bepaalt veelal hoe vaak een medewerker zich ziek meldt. Door leefstijlaspecten te monitoren en te investeren in duurzame inzetbaarheid stuurt u aan op een lager ziekteverzuimcijfer.

Zo doen we dat samen

30% minder stress

Breng het stressniveau van uw medewerkers in kaart en zie exact waar en wanneer de werkdruk te hoog wordt. Door de werkdruk gericht te verlagen kunt u wel 30% stress voorkomen.

Stress verminderen en voorkomen

28% kleiner hartrisico

Een hoge BMI vergroot de kans op hart- en vaatziekten en daarmee op langdurig verzuim. Door de gezondheidsindex te verbeteren, verlaagt u het hartrisico en blijven uw medewerkers vitaal.

Lees meer over hartrisico

Stuur aan op een gezonde organisatie

Smart Health maakt organisaties gezonder en dat ziet u terug in concrete resultaten. Met het verbeteren van de gezondheidsindex garanderen we 20% minder ziekteverzuim, 30% minder stress op de werkvloer en 28% minder kans op hart- en vaatziekten. Het werkgeluk van medewerkers neemt hierdoor met 30% toe en hun betrokkenheid met 25%. Zo stuurt u met Smart Health gericht aan op een steeds gezonder bedrijf.

Dé oplossing voor bedrijven

Hoe meten we de gezondheidsindex?

Het e-healthplatform van Smart Health geeft medewerkers toegang tot wetenschappelijk gevalideerde tests voor gezondheid, workability, resilience, self-efficacy en well-being. Op basis van hun resultaten ontvangen ze gepersonaliseerde leefstijladviezen en verdiepende tests. Alle testdata worden anoniem samengevat in de gezondheidsindex. Dit geeft u altijd realtime inzicht in de ontwikkeling van de gezondheid van uw organisatie.

Meer over het product

Ondersteuning van Smart Health

Twee keer per jaar ontvangt u een uitgebreide rapportage van de gezondheidsindex van uw organisatie met data-analyses en adviezen. Ook in de tussentijd ondersteunt Smart Health bij het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Bijvoorbeeld met een actieplan op maat. Een vitale coalitie van ambassadeurs en management komt maandelijks bijeen om het actieplan te ontwikkelen en de uitvoering en resultaten te evalueren.

Bekijk pakketten en tarieven

Klaar voor ESG

Vanaf 2024 moeten grote bedrijven rapporteren op ESG: environmental, social en governance. Het aspect social betreft de omgang met mensen, waaronder medewerkers. Werkomstandigheden en vitaliteit zijn hierin belangrijke meetpunten. Met de gezondheidsindex vult u de S van ESG al grotendeels in, zonder daar veel voor te hoeven doen.

De gezondheidsindex van uw organisatie verhogen? Maak een afspraak met Job