Ga naar de hoofdinhoud.

Wat is de gezondheidsindex van uw organisatie?

Stuur aan op een lager verzuim

De gezondheid van uw medewerkers bepaalt het succes van uw onderneming. Leven zij gezond, dan zijn ze minder vaak ziek en ervaren ze meer werkplezier. En dat zorgt voor betere prestaties, meer betrokkenheid en een lager verzuim en verloop. De leefstijl van de medewerkers heeft op die manier direct invloed op uw kosten én bedrijfsresultaten.

De gezondheidsindex van Smart Health maakt de gezondheid van uw organisatie in een oogopslag duidelijk: één overzichtelijk leefstijlcijfer op basis van de scores van twaalf leefstijlfactoren gemeten onder uw medewerkers. Hiermee stuurt u aan op duurzame inzetbaarheid en monitort u eenvoudig zaken als werkdruk en verzuim. Anoniem en volledig datagedreven. 

Onze garanties

20 %

reductie van het ziekteverzuimcijfer

30 %

daling van de stressscore

28 %

daling van het hartrisico

30 %

toename van het werkgeluk

70 %

engagement van werknemers

20% reductie ziekteverzuimcijfer

Leefstijl bepaalt veelal hoe vaak een medewerker zich ziek meldt. Door leefstijlaspecten te monitoren en te investeren in duurzame inzetbaarheid stuurt u aan op een lager ziekteverzuimcijfer.

Zo doen we dat samen

30% minder stress

Breng het stressniveau van uw medewerkers in kaart en zie exact waar en wanneer de werkdruk te hoog wordt. Door de werkdruk gericht te verlagen kunt u wel 30% stress voorkomen.

Stress verminderen en voorkomen

28% kleiner hartrisico

Een hoge BMI vergroot de kans op hart- en vaatziekten en daarmee op langdurig verzuim. Door de gezondheidsindex te verbeteren, verlaagt u het hartrisico en blijven uw medewerkers vitaal.

Lees meer over hartrisico

Voldoe aan wettelijke PMO-verplichting

Met Smart Health voldoet u automatisch aan de wettelijke verplichting om uw medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Ons PMO is digitaal in te vullen.

Alles over ons e-PMO

AFAS Software: “Als je goed zorgt voor je medewerkers, volgt succes vanzelf”

AFAS Software werkt nu 2 jaar met Smart Health en de positieve impact op de organisatie is groter dan verwacht. Gezondheid is hierdoor een belangrijk thema op de werkvloer én bij de directie van AFAS Software.

Bekijk de AFAS klantcase

Stuur ook aan op een gezonde organisatie

Smart Health maakt organisaties gezonder. Met het verbeteren van de gezondheidsindex garanderen we 20% minder ziekteverzuim, 30% minder stress op de werkvloer en 28% minder kans op hart- en vaatziekten. Het werkgeluk van medewerkers neemt hierdoor met 30% toe en hun betrokkenheid met 25%.

Dé oplossing voor bedrijven

Hoe meten we de gezondheidsindex?

Het e-healthplatform van Smart Health geeft medewerkers toegang tot wetenschappelijk gevalideerde tests voor gezondheid, workability, resilience, self-efficacy en well-being. Op basis van hun resultaten ontvangen ze gepersonaliseerde leefstijladviezen en verdiepende tests. Alle testdata worden anoniem samengevat in de realtime gezondheidsindex.

Meer over het product

Klaar voor ESG

Vanaf 2024 moeten grote bedrijven rapporteren op ESG: environmental, social en governance. Het aspect social betreft de omgang met mensen, waaronder medewerkers. Werkomstandigheden en vitaliteit zijn hierin belangrijke meetpunten. Met de gezondheidsindex vult u de S van ESG al grotendeels in, zonder daar veel voor te hoeven doen.

Een lager ziekteverzuim? Maak een afspraak met Job